Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Goede Week en Pasen

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

Van palm­zon­dag tot en met Pasen vieren wij in de katho­lie­ke kerk de Goede Week. De laatste week van de veer­tig­da­gen­tijd staat volle­dig in het teken van het be­lang­rijk­ste moment van het ker­ke­lijk jaar: Pasen. We nodigen u van harte uit om de Goede Week dit jaar weer samen met ons te vieren.

Onder voorbehoud van wijzi­gingen is dit het vie­rin­genrooster met Palm­pasen, de Goede Week en Pasen 2024.

zater­dag, 23 maart 2024 - Palm­zon­dag (vigilie)
17.30 Kerkdriel Leyenstein Eucha­ris­tie
R. Putman
zon­dag, 24 maart 2024 - Palm­zon­dag
9.30 Am­mer­zo­den Eucha­ris­tie
R. Putman
9.30 Rossum Gebed Oecu­me­nische vie­ring J. Vriesema
11.00 Kerkdriel Eucha­ris­tie
L. Frendel
11.00 Velddriel Eucha­ris­tie Palm­zon­dag B. Bus
11.00 Zalt­bom­mel Woord en Gebed Oecu­me­nische vie­ring R.Putman en Dominee
woens­dag, 27 maart 2024
19.00 Den Bosch Sint-Jan Eucha­ris­tie Chrisma­mis Mgr. G. de Korte
don­der­dag, 28 maart 2024 - Witte Donder­dag
19.00 Velddriel Eucha­ris­tie
B. Bus
19.00 Zalt­bom­mel Eucha­ris­tie
R.Putman
vrij­dag, 29 maart 2024 - Goede Vrij­dag
10.30 Rossum Vaste Burcht Kruis­weg
14.00 Kerkdriel Leyenstein Kruis­weg

14.30 Alem Kruis­weg met Odrada­school
15.00 Am­mer­zo­den Kruis­weg

15.00 Velddriel Kruis­weg gezins­vie­ring
15.00 Zalt­bom­mel Kruis­weg
B. Bus
19.00 Kerkdriel Kruis­ver­ering
R.Putman
zater­dag, 30 maart 2024 - Paas­za­ter­dag
10.00 Kerkdriel Ze­ge­ning Paas­mand­jes (Pools)
19.00 Velddriel Eucha­ris­tie Paas­wake R. Putman
21.00 Zalt­bom­mel Eucha­ris­tie Paas­wake B.Bus
zon­dag, 31 maart 2024 - Pasen
!!! Houd reke­ning met de overgang naar zomer­tijd !!!
9.30 Alem Eucha­ris­tie
B.Bus
9.30 Am­mer­zo­den Eucha­ris­tie
R. Putman
11.00 Kerkdriel Eucha­ris­tie
R. Putman
11.00 Velddriel Eucha­ris­tie
B. Bus
11.00 Zalt­bom­mel Woord en Communie
J. Vriesema
maan­dag, 1 april 2024 - Tweede Paas­dag
9.30 Rossum De Beuk Eucha­ris­tie 2de Paas­dag B. Bus
10.30 Kerkdriel Leyenstein Eucha­ris­tie
R. Putman
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer