Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Fotoserie Winter Matthäus Jeugdfestival

gepubliceerd: zaterdag, 24 februari 2024

Vrij­dag­avond 23 februari vond in de Sint Martinus­kerk Zalt­bom­mel een zeer bij­zon­der eve­ne­ment plaats. Am­bas­sa­deur van de Matthäus Passion Zalt­bom­mel, Paulette Willems, noemde dit bij de ope­ning een primeur voor Neder­land.

Tijdens dit Winter Matthäus Jeugdfestival werd de beroemde muziek van Bach op een vrolijke manier voor de jeugd, ouders en oma’s en opa’s toe­gan­ke­lijk ge­pre­sen­teerd. Ie­der­een kon op een laag­drem­pe­lige manier kennis­ma­ken met deze Neder­landse traditie. Tijdens het mini festival waren er optre­dens van koor­school Senta, viool­leer­lingen, Ballet­school Paulette Willemse, pianist/organist Reinier Korver en koperkwintet FOHkes. Daar­naast was er een silent disco met DJ Daffie, een mini-expositie met etsen van Teken­school Bom­me­ler­waard en buiten stond er een poffertjeskraam waar gre­tig gebruik van werd gemaakt.

Tussen de optre­dens sprak Pastor Bus passende woor­den over het lij­dens­ver­haal van Jezus.
Het bestuur van Stich­ting Mattäus Passion Zalt­bom­mel kijkt terug op een geslaagd Jeugdfestival en was aange­naam verrast door de grote belang­stel­ling van zowel jong en oud.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer