Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uw kleding geeft toekomst

Woensdag 3 en donderdag 4 april - Parochiecentrum Kerkdriel

gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024

Op woens­dag 3 en don­der­dag 4 april 2024 kunt u in Kerkdriel kle­ding en schoenen inleveren bij het Pa­ro­chie­cen­trum aan de Hertog Arnold­straat 57-B. Uw donatie komt ten goede aan het onder­wijs­pro­ject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

De vrij­wil­li­gers zijn op woens­dag van 19.00 tot 21.00 uur en op don­der­dag van 10.00 tot 12.00 uur aanwe­zig om de goe­de­ren in ont­vangst te nemen.

Actie voor ver­ster­king basis­on­der­wijs

Onder­wijs is het mach­tigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te ver­an­de­ren, het biedt toe­komst. Het krijgen van kwali­ta­tief goed onder­wijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kin­de­ren die onder­wijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kin­de­ren, aanzien­lijk verbe­te­ren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toe­komst en te ontsnappen aan de armoedecirkel.

Met uw donatie keren we het tij voor deze kin­de­ren en kunnen we in het Shabee Sombo district kin­de­ren kwali­ta­tief goed onder­wijs bie­den en hoop geven op een betere toe­komst.

“Inzamelacties in uw regio zijn wer­ke­lijk onmis­baar.
Mogen wij ook dit voor­jaar weer op uw hulp rekenen?”

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bo­ven­staande doel­stel­ling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kle­ding en schoenen ook speel­goed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dek­bedover­trek­ken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, was­handjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kle­ding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrij­wil­li­gers nemen geen gordijnen, vloer­bedek­king, tuinkussens en tafelkle­den aan.

Aanvullende in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie over het werk van Sam’s Kledingactie of wilt u mis­schien zelf als vrij­wil­li­ger aan de slag? Kijkt u dan eens op de web­si­te of neem gerust contact met ons op!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer