Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Byzantijnse Liturgieviering

Zondag 12 mei - 11.00 uur - Martinuskerk Kerkdriel

gepubliceerd: zondag, 28 april 2024

Op 12 mei 2024 om 11.00 uur zal in de St. Martinus­kerk in Kerkdriel een Byzan­tijnse Li­tur­gie­vie­ring met het Tilburgs Byzan­tijns koor plaats­vin­den. U bent van harte welkom om deze vie­ring met mooie, veelstemmige en tot de ver­beel­ding sprekende Slavisch Byzan­tijnse muziek bij te wonen.

Byzantijnse verrijzenisicoon van zr. Delian de Brouwer
Byzan­tijnse ver­rij­ze­nisicoon
door zr. Delian de Brouwer

Gegeven de tra­gische gebeur­te­nissen in Oekraïne leent deze bij­een­komst zich ook heel goed om kennis te maken met de gods­diens­tige en culturele ach­ter­gron­den in deze Oost-Europese regio. Het Tilburgs Byzan­tijns koor voelt een bij­zon­dere his­to­rische ver­bon­den­heid met de Oekraïense bevol­king. In 1944 werd dit koor opgericht door de paters Kapucijnen in Tilburg.

Na de Tweede Wereld­oor­log ves­tig­den zich in Zuid-Neder­land name­lijk Oekraïense immi­gran­ten. Zij waren tij­dens de oorlog in Duitse werk­kampen tewerk­ge­steld. Na de oorlog wer­den zij door Rusland ver­dacht van collaboratie met de Duitsers en mochten zij niet te­rug­ke­ren naar hun land. Deze immi­gran­ten had­den behoefte aan regel­ma­tige li­tur­gie­vie­ringen volgens hun eigen ritus. De paters Kapucijnen en het Tilburgs Byzan­tijns koor zorg­den daarvoor.

Door de oorlog in Oekraïne hebben veel Oekraïners hun land moeten ontvluchten, daarom een speciaal verzoek aan de lezers van dit pa­ro­chie­blad: heeft u contact met Oekraïense vluch­te­lingen? Atten­deer hen dan op deze bij­zon­dere moge­lijk­heid om deze vie­ring volgens hun oude rituelen te bezoeken. Wij heten u en hen van harte welkom op zon­dag 12 mei aanstaande!

Meer in­for­ma­tie


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer