Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vrijwilliger van het jaar

Carnavalsmis Mispelgat

gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024

We hebben van­mor­gen weer een prach­tige Carnavals­mis mogen vieren in Mispelgat. Daarin ging de bis­schop van Mispelgat voor in een vie­ring met als thema “Mispelgat ik bloei wir op”. De vie­ring werd voor 21e keer muzikaal opge­luis­terd door de Mis­pel­kra­kers.

Dit jaar is Anton Klijmij in het zonnetje gezet als vrij­wil­li­gers van het jaar van de Sint Martinus­kerk. Hier­on­der plaatsen we de toe­spraak die Prinses Florianne I hield.

De Carnavals­mis is terug te zien via Kerk­dienstge­mist:

Vrij­wil­li­ger van het jaar 2024

Het is al jaren een waarde­volle traditie om tij­dens de Carnavals­vie­ring, iemand die zich inzet voor de geloofs­ge­meen­schap van de Sint Martinus­kerk, te benoemen tot vrij­wil­li­ger van het jaar en hem of haar de daarbij behorende ver­sier­se­len om te hangen. 

Dat geldt ook voor dit jaar. De vrij­wil­li­ger van het jaar 2024 ... is Anton Klijmij. Zou jij naar voren willen komen Anton?

Het bij­zon­dere van Anton is dat hij geen pa­ro­chi­aan is. En toch doet hij heel veel voor deze ge­meen­schap, wetende dat je wel lid bent van de Kerk met Passie.

Vrijwilliger van het jaar: Anton KlijmijAnton, dat jij je zo inzet voor de Sint Martinus­kerk, komt o.a. door wat je van huis uit hebt mee­ge­kre­gen en door je grote be­trok­ken­heid bij de gehele ge­meen­schap in Zalt­bom­mel.

Als beheer­der van de R.K. begraaf­plaats heb jij Anton al 11 jaar een verant­woor­de­lijke en een offi­cië­le taak binnen de pa­ro­chie. Jij zorgt dat een begrafenis goed verloopt en on­der­houd het contact met de nabe­staan­den. Samen met andere vrij­wil­li­gers zorg je voor het on­der­houd van en voor de admi­ni­stra­tie van de begraaf­plaats. Voor de 4 mei-vie­ring ben jij contact­persoon met de ge­meen­te.

Anton jij bent een buiten­mens, een echte doener en on­der­ne­mer. Je hebt een eigen bedrijf ‘Buitenbeheer’. Door die combinatie kan er altijd een beroep op je wor­den gedaan voor alles wat met groen of on­der­houd te maken heeft.

Als voor­beeld zorg jij al jaren voor een Kerst­boom hier in de kerk, en niet zomaar een kerst­boom! Afgelopen jaar reikte hij tot aan het plafond. Samen met je maten van de kerk met Passie heb je de boom met moeite overeind gekregen. Som­mi­ge von­den hem aan­vanke­lijk te groot, maar wat stond hij weer mooi in het licht!

Je doet dit allemaal ondanks dat het je niet altijd meezit. Dat kost je dan ook de nodige energie. En toch doe je al dat vrij­wil­li­gers­werk en niet alleen voor de geloofs­ge­meen­schap van de Sint Martinus­kerk.

Zo zet jij je ook in voor de oecumene. Met name met hand en span­diensten, bv bij de openlucht­vie­ring van de zomer in het park. Ook hielp je mee bij het rea­li­se­ren van de zeer geslaagde ‘her­der­tjes­tocht’. Een schit­te­rende ster hoog in een boom wees ruim 800 bezoekers de weg naar de ‘geboortegrot’, waar jij voor gezorgd heb.

Anton, je bent een echte Bomme­laar en actief op sociaal media. Daardoor ben jij goed geïn­for­meerd van wat er leeft binnen Bommel. Vaak is het ook mak­ke­lijk. Vraag het Anton en hij helpt je ver­der, bij­voor­beeld als je op zoek bent naar een naam of het adres van iemand.

Voor dit alles zijn we je zéér dank­baar en hopen dat je dit nog menig jaar wilt en ook kan doen. Bedankt voor je inzet en van harte proficiat met deze bij­zon­dere erken­ning.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer