Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitvoering Matthaüs Passion

Zaterdag 23 maart - 19.30 uur - Maartenskerk Zaltbommel

gepubliceerd: donderdag, 7 maart 2024

Zater­dag 23 maart 2024 klinkt klok­slag 19.30 uur voor de achten­vijf­tigste keer in Zalt­bom­mel de Matthäus Passion van de regio Ri­vie­ren­land. Het blijft bij­zon­der met elkaar van Bach’s meester­werk te mogen genieten in de n­druk­wek­kende ambiance van de prach­tige Sint-Maartens­kerk.

Ook Koor­school Senta, met kin­de­ren afkoms­tig uit de Bom­me­ler­waard, is er weer bij. Live gaan we de bij­zon­dere dyna­miek, van de Matthäus Passie, in een prach­tige set­ting beleven.

NB. Zoals u wellicht weet, is de kerk groten­deels onverwarmd en onder­streept hiermee het lij­dens­ver­haal. Dit betekent dat de temperatuur in de kerk door­gaans niet hoger is dan de bui­tentemperatuur. Houdt hiermee reke­ning zodat de kou geen spelbreker wordt bij het genieten van de prach­tige Matthäus Passion uit­voe­ring.

Details

datum: Zater­dag 23 maart 2024
tijd: 19.30 uur
locatie: Sint Maartens­kerk, Kerk­plein 1 Zalt­bom­mel
toegang: € 42 / € 50 / € 70
kaarten: shop.eventix.io

 

Masterclass op zon­dag 3 maart

Zondag 3 maart 2024 om 15.00 uur vindt een masterclass door dirigent Toon de Graaf plaats in de Gasthuis­ka­pel te Zalt­bom­mel. Tijdens deze masterclass geeft hij een toelich­ting op de Matthäus Passion en laat u kennis­ma­ken met de muziek. Zo krijgt u weer een hele andere kijk op het meester­werk van Bach.

Toegang € 7,50 incl. con­sump­tie. Kaartverkoop enkel aan de zaal. Reserveren is moge­lijk door een e-mail te sturen. ‘Matthäusvrien­den’ en sponsor­kaarth­ou­ders hebben gratis toegang.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer