Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria Lichtmis en de Blasiuszegen

Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari

gepubliceerd: zaterdag, 27 januari 2024

Op vrij­dag 2 februari vieren we Maria Licht­mis, een eeuwen­oude traditie die de pre­sen­ta­tie van Jezus in de tempel mar­keert. Het is een moment van ze­ge­ning en dank­baar­heid, waarbij we de zuive­ring van Maria en de opdracht van Jezus gedenken. Maria Licht­mis staat ook bekend als het feest van het licht, een symbool van hoop te mid­den van de winterse duisternis. Laten we samen­ko­men in gebed en re­flec­tie, en het licht van Christus verwel­ko­men in ons leven.

Op zater­dag 3 februari ont­van­gen we de zegen van Sint-Blasius, een bescherm­hei­lige tegen keelziekten en andere kwalen. De Blasius­ze­gen herinnert ons aan de kracht van geloof en de bescher­ming die heiligen bie­den. Laat ons deze gelegen­heid aan­grij­pen om onze ver­bon­den­heid met God te ver­ster­ken en om bescher­ming te vragen voor ons­zelf en onze dier­ba­ren.

Moge Maria Licht­mis en de Blasius­ze­gen ons allen in­spi­re­ren om te groeien in ons geloof en om ons leven te verlichten met de liefde van Christus. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze vie­rin­gen en om samen de genade van deze heilige dagen te ervaren.

Op vrij­dag 2 februari vieren we Maria Licht­mis in Kerkdriel. Hier zullen de kaarsen gezegend wor­den voor de Blasius­ze­gen. Op zater­dag 3 februari kunt u de Blasius­ze­gen ont­van­gen tij­dens de vie­rin­gen in Leyenstein en Velddriel. Op zon­dag 4 februari kunt u de Blasius­ze­gen ont­van­gen tij­dens de vie­rin­gen van 9.30 uur in Alem en 11.00 uur in Zalt­bom­mel.

datum tijd locatie vie­ring
vrij­dag 2 februari 9.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum Kerkdriel Maria Licht­mis
zater­dag 3 februari 17.30 uur Leyenstein Kerkdriel Blasius­ze­gen
zater­dag 3 februari 19.00 uur Pastorie Velddriel
Blasius­ze­gen
zon­dag 4 februari 9.30 uur De Drie Linden Alem
Blasius­ze­gen
zon­dag 4 februari 11.00 uur Pastorie Zalt­bom­mel
Blasius­ze­gen

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer