Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lezing over de Sint Maartenskerk van Zaltbommel

Maandag 29 januari - 19.30 uur - Gasthuiskapel Zaltbommel

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2024

De His­to­rische Kring Bom­me­ler­waard or­ga­ni­seert op maan­dag 29 januari een lezing over de unieke cultuur­his­to­ri­sche waar­den van de Sint Maartens­kerk te Zalt­bom­mel.

Spreker is Karel Emmens, zelf woo­nach­tig in Zalt­bom­mel. Hij is een autori­teit op het gebied van Mid­del­eeuwse ker­ke­lijke bouw­kunst in Neder­land. Hij houdt deze lezing over het grootste en be­lang­rijk­ste Bommelse monu­ment, waarbij hij de kerk in een inter­na­tio­nale context plaatst: van Utrecht en ’s-Hertogen­bosch tot Kampen, Praag en Parijs.

Details

datum: maan­dag 29 januari 2024
tijd: 19.30 uur - Inloop
19.45 uur - Aanvang lezing
locatie: Gasthuis­ka­pel, Gasthuis­straat 34 Zalt­bom­mel
web­si­te: www.hkbommeler­waard.nl

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer