Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oosterhuisavond

Dinsdag 27 februari - 20.00 uur - Protestantse kerk Kerkdriel

gepubliceerd: dinsdag, 13 februari 2024

Op 27 februari komt Marc van Dijk, bio­graaf van Huub Oosterhuis, een lezing geven in Kerkdriel.

Oosterhuis heeft een manier van spreken die veel ruimte geeft als het gaat om ons denken over God. Daarom herkennen veel mensen van binnen de kerken en aan de rand veel in zijn woor­den. Zeker tot de eeuw­wis­se­ling heeft hij een enorme invloed gehad op het vieren in de kerken en het spreken over God.

Hij had een nauwe relatie met wijlen prins Claus, was pries­ter, maar is ook twee keer getrouwd geweest. In het wat orthodoxe deel van de Rooms-Katho­lie­ke kerk mogen de lie­de­ren van Oosterhuis niet meer gebruikt wor­den. Maar was het niet zo dat de Paus hem niet zo lang gele­den een per­soon­lijke brief stuurde, waarin hij gerehabili­teerd werd? Hoe zit dat?

Marc van Dijk heeft een hel­dere en intri­gerende biografie over Huub Oosterhuis ge­schre­ven, die recente­lijk is aan­ge­past en in een ander jasje opnieuw uitge­ge­ven. Hij zal op veel van deze vragen ingaan. Daar­naast zal het Sint Martinus­koor een aantal lie­de­ren van Huub Oosterhuis ten gehore brengen, die Marc van context zal voor­zien, en we zullen zelf lie­de­ren zingen.

Als u vragen hebt, kunt u die eventueel vooraf indienen. Deze avond wordt gehou­den in de Pro­tes­tantse kerk in Kerkdriel, Teister­band­straat 1, aan­vang 20.00 uur.

Van harte welkom!

Details

datum: dins­dag 27 februari 2024
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: Pro­tes­tantse kerk, Teister­band­straat 1 Kerkdriel

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer