Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mensen hebben mensen nodig

gepubliceerd: woensdag, 18 oktober 2023

Diaconie is één van de kern-opdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de mede­mens en de schep­ping, met als thema’s: ge­rech­tig­heid, vrede en heel­heid van de schep­ping.

Concrete hulp

Daarbij spelen kwets­ba­re mensen een be­lang­rijke rol. Mensen die het even niet red­den, door finan­ciële problemen of door een­zaam­heid. De diaconie is er vanuit de kerk op gericht om hen te helpen. Wij bie­den een ieder die het even niet lukt een steuntje in de rug. Dit doen we door nabij te zijn en een luis­te­rend oor te bie­den. We kunnen helpen een be­schei­den bijdrage aan te vragen om het leven weer even drage­lijk te maken.

Behalve deze in­di­vi­duele hulp, onder­steunen we projecten die te maken hebben met armoede en onrecht.

In het bui­ten­land steunen we het zen­dings- en diaconale werk van onder anderen onze eigen mis­sio­na­rissen.

Met de ge­meen­te Maasdriel en andere uit­voe­rings­in­stan­ties denken wij mee, met name bij het armoede­be­leid en de uit­voe­ring van de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning.

Contact

Kunnen wij voor u iets betekenen? Of wilt U ons steunen? Neem dan alstublieft contact met ons op via kerkdriel@katho­liekbommeler­waard.nl

Diaconale Zorg Kerkdriel
p.a. Hertog Arnold­straat 57B, Kerkdriel

Vrij­wil­li­gers gevraagd

Als u zich aan­ge­spro­ken voelt en mee wil helpen aan de diaconale zorg in Kerkdriel (of elders in de Bom­me­ler­waard) kunt u contact opnemen met de pastoor: pastoor@katho­liekbommeler­waard.nl

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer