Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dag van gebed en vasten voor vrede

Dinsdag 17 oktober

gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2023

Kerken in Israël en de Pales­tijnse gebie­den nodigen gelo­vi­gen we­reld­wijd uit om op dins­dag 17 ok­to­ber met hen te vasten en te bid­den om vrede, ver­zoe­ning en ge­rech­tig­heid in het Heilig Land. In Neder­land sluiten we ons onder meer via een oecu­me­nisch online gebed hierbij aan.

Leiders van diverse kerken in Jeru­za­lem, waar­on­der de orthodoxe patriarchen, kar­di­naal Pierbattista Pizzaballa, de Latijnse patriarch in Jeru­za­lem, en de angli­caanse aarts­bis­schop Hosam E. Naoum, uiten in een ge­za­men­lijke ver­kla­ring hun diepe bezorgd­heid: “We roepen alle partijen op om deze oorlog te de-escaleren zodat on­schul­dige levens wor­den gered, en tege­lijker­tijd de ge­rech­tig­heid te dienen”. Als steun voor allen die lij­den onder de recente dra­ma­tische gebeur­te­nissen roepen ze op tot een we­reld­wijde dag van vasten en gebed.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer