Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Pas op voor phishing

Herhaalde poging

gepubliceerd: woensdag, 11 oktober 2023

Op dit moment wor­den pa­ro­chi­anen bena­derd door iemand die zich voordoet als Bertus Bus. Dat gebeurt met het e-mail­a­dres bertusbus.katho­liekbommeler­waard@outlook.com. Hoewel dit dui­de­lijk niet een e-mail­a­dres is dat Bertus gebruikt, zullen som­mi­ge ont­van­gers van deze phishing mails mis­schien toch proberen te helpen.

De e-mail begint met een per­soon­lijke groet waarbij de voor­naam van de geadresseerde wordt gebruikt. Verder wordt de ont­van­ger ont­moe­digd tele­fo­nisch contact op te nemen om te voor­ko­men dat meteen dui­de­lijk is dat het om scam gaat. Bij het onder­schrift laat de scammer zich kennen door het woord ‘Vader’ te gebruiken.

Om inzicht te krijgen in de omvang van deze phishing-poging, ver­ne­men we graag wie een derge­lijke e-mail ont­van­gen heeft. Mocht u een reactie gestuurd hebben, ver­ne­men we dat na­tuur­lijk ook graag. Dit zijn de echte e-mail­a­dressen van de pastoor:

Tips tegen Phishing

Pas op voor Phishing
  1. Controleer het afzen­der­a­dres zorg­vul­dig. Wees extra op uw hoede als het een e-mail­a­dres betreft waar u nog nooit e-mail van ont­van­gen heeft.
  2. Neem altijd tele­fo­nisch contact op, voordat u rea­geert. Negeer een eventuele opmer­king dat iemand tele­fo­nisch tij­de­lijk niet bereik­baar is.
  3. Laat je niet haasten. Oplichters gebruiken vaak tijdsdruk om je snel en ondoor­dacht te laten han­de­len.
  4. Klik nooit zomaar op een link in een e-mail die u niet verwacht.
  5. Wees extra voorzich­tig met bijlagen. Het is sowieso altijd ver­stan­dig niet te dubbelklikken op een bijlage maar de bijlage eerst op te slaan op de harddisk zodat je er een virusscanner overheen kunt halen.
  6. Verstuur nooit zomaar per­soon­lijke gegevens.
  7. Ga nooit in op een verzoek om cadeaubonnen aan te schaffen om de geclaimde persoon te helpen.
  8. Taalfouten geven vaak al weg dat het om een poging tot oplich­ting gaat. Helaas zit er de laatste tijd ver­be­te­ring in het taal­ge­bruik van phishing mails.

Niet gehackt

Voor de dui­de­lijk­heid vermel­den we dat de e-mail van Bertus niet is gehackt. Ie­der­een kan zich voordoen als iemand anders op gratis e-mail diensten als Outlook.com, Gmail.com, etcetera. Ook hebben we geen indi­ca­tie dat er via een hack-poging e-mail­a­dressen zijn buitgemaakt. Alle e-mail­a­dressen die een derge­lijke phishing e-mail hebben ont­van­gen, staan gewoon open­baar op de web­si­te of in het pa­ro­chie­blad. Uiter­aard is mel­ding gemaakt van deze phishing-poging bij Outlook.com.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer