Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Paul Schenderling over de toekomst

Maandag 23 oktober - 19.30 uur - Het Anker Zaltbommel

gepubliceerd: dinsdag, 3 oktober 2023

De ‘Groene Groep’ van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te Zalt­bom­mel or­ga­ni­seert een lezing in Het Anker te Zalt­bom­mel. Spreker is Paul Schen­derling, econoom, die bespreekt waarom wij vaak tegenge­hou­den wor­den om het goede te doen voor het wel­zijn van mens en natuur. En hij gaat in gesprek over wat ons wel in bewe­ging zet.

Ie­der­een is maan­dag­avond 23 ok­to­ber om 19.30 uur van harte welkom!

Er is leven na de groei

Er is leven na de groei

Paul Schen­derling heeft onder andere het boek ‘Er is leven na de groei’ ge­schre­ven. “Stel je voor: een Neder­land dat binnen de draag­kracht van de aarde leeft. Een land waarin econo­mische groei niet meer voorop staat, terwijl de wel­vaart van verreweg de meeste Neder­lan­ders intact blijft. Een land waarin mensen gelukki­ger wor­den, omdat ze min­der stress en meer vrije tijd hebben. Er is leven na de groei laat zien hoe dit kan, op een haal­ba­re en betaal­ba­re manier en in korte tijd. Aan de hand van kleine en grote verhalen neemt het boek je mee naar het Neder­land van 2040.”

Details

wat: Lezing over wat ons tegenhoudt om het goede voor de schep­ping te doen
spreker: Paul Schen­derling, econoom
datum: Maan­dag 23 ok­to­ber 2023
tijd: Vanaf 19.30 uur
locatie: Het Anker, Vergtweg 87, Zalt­bom­mel

 


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer