Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Inspiratiefestival - Verhaal van Franciscus

Zondag 22 oktober - 13.00 uur - San Damianoklooster Den Bosch

gepubliceerd: donderdag, 12 oktober 2023

Op zon­dag 22 ok­to­ber van 13.00 tot 17.00 uur or­ga­ni­se­ren de Fran­cis­caanse Bewe­ging en Stads­kloos­ter San Damiano een In­spi­ra­tiefestival rondom het thema Het Verhaal van Fran­cis­cus.

Tijdens het In­spi­ra­tiefestival van Stads­kloos­ter San Damiano en de Fran­cis­caanse Bewe­ging op 22 ok­to­ber ontdek je het verhaal van Fran­cis­cus van Assisi. De heilige van dieren­dag en de kerst­stal, die broe­der­lijk omging met mensen aan de rand van de samen­le­ving. Een verhaal van eenvoud, kwets­baar­heid, be­trok­ken­heid en vrede­lie­vend­heid.

Laat je raken door de eeuwen­oude fran­cis­caanse traditie. Geef jezelf en elkaar stof tot nadenken in het ont­moe­tings­café; knutsel geluks­poppetjes en brand een kaarsje. Proef de versgebakken koekjes waar Fran­cis­cus 800 jaar gele­den al zo gek op was en luister naar de verhalen­ver­tel­ler die Fran­cis­cus’ verhalen tot leven brengt. Luister naar de Delftse Troubadours, geniet van de herfst en be­zin­ning in de kloostertuin met het Klooster op Wielen, en verwarm je daarna in de zangwork­shop met broe­der Fer achter de piano. Ontdek wat be­lang­rijk was voor Fran­cis­cus én hoe jij zelf een verschil kunt maken.

Pro­gram­ma

Laat je in­spi­re­ren, kom naar het In­spi­ra­tiefestival!

Fran­cis­caanse Bewe­ging 

De Fran­cis­caanse Bewe­ging verspreidt het ge­dach­te­goed van Fran­cis­cus en Clara van Assisi. Vanuit de kern­waar­den een­vou­dig, betrokken, kwets­baar en vrede­lie­vend biedt de FB ont­moe­ting, be­zin­ning en ver­die­ping in ac­ti­vi­teiten, studie en publi­ca­ties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samen­le­ving waarin macht, bezit en succes niet lei­dend zijn en waarin voor ie­der­een een plaats is.

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer