Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Expositie nationaal stilstaan bij corona

Vanaf vrijdagmiddag 29 september in het Provinciehuis Noord-Brabant

gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023

Op vrij­dag 29 sep­tem­ber vindt in het provinciehuis van Noord-Brabant de aftrap plaats van de expositie Natio­naal stil­staan bij corona. Die ten­toon­stel­ling zal de ko­men­de maan­den reizen langs ver­schil­lende provincies. Ook vanuit onze H. Fran­cis­cus­paro­chie in de Bom­me­ler­waard hebben we daaraan bij­ge­dragen met verhalen en een foto's van pa­ro­chi­anen die elkaar in de Corona in de kerk bleven zien!

Bij wie sta jij stil?

De pandemie was in ons ko­nink­rijk de grootste crisis van de afgelopen 75 jaar. Corona raakte ie­der­een op een andere manier. Er was hulp, saam­ho­rig­heid, dank­baar­heid en liefde, maar ook een­zaam­heid, angst en boos­heid. In de expositie ver­tellen ruim veer­tig Neder­lan­ders een verhaal over diegene die tij­dens de pandemie de meeste indruk op die persoon heeft gemaakt. Een verhaal over een ander dus. Bij de verhalen horen in­druk­wek­kende foto’s uit de corona­ja­ren. De expositie nodigt ie­der­een uit om zelf een verhaal toe te voegen. De centrale vraag is: bij wie sta jij stil?

Natio­naal Comité

Het project wordt geor­ga­ni­seerd door het Natio­naal Comité stil­staan bij corona dat door het kabinet is inge­steld om na te denken hoe we stil kunnen staan bij de gevolgen die de corona­cri­sis op de samen­le­ving heeft gehad. Het comité bestaat uit twaalf leden met des­kun­dig­heid en kennis uit alle delen van de samen­le­ving. De voor­zit­ter is Arno Brok, com­missa­ris van de Koning in de Provincie Fryslân.

Openingstij­den

De expositie is te bezich­tigen van vrij­dag­mid­dag 29 sep­tem­ber t/m maan­dag 13 no­vem­ber 2023 tij­dens de gewone ope­ningstij­den van het Provinciehuis: werk­da­gen van 08.30 tot 17.00 uur. De expo zal offi­cieel wor­den geopend door Zijne Majes­teit de Koning op vrij­dag­mid­dag 29 sep­tem­ber.

Details

data: vrij­dag 29 sep­tem­ber t/m maan­dag 13 no­vem­ber 2023
tijd: werk­da­gen van 08.30 tot 17.00 uur
locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Den Bosch

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer