Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Allerzielen vieringen

gepubliceerd: zaterdag, 21 oktober 2023
foto: Holger Motzkau
Allerzielen vieringen

Rond Aller­zie­len staan we stil, bij hen die we moeten missen. De wereld draait door, alsof er niets is veran­derd. Wie iemand verliest, weet dat de wereld echter nooit meer het­zelfde zal zijn.

Hoe iemand ook was, hij of zij was en is een deel van ons leven. We geloven dat geen enkel leven verloren gaat, maar dat we met Jezus ge­roe­pen zijn voor het léven, voorbij het hier en nu.

Tege­lijk blijft het gemis en de leegte, omdat elk mens bij­zon­der is en we dat nooit mogen vergeten. En omdat wij niet mogen vergeten hoe bij­zon­der wij voor die Ander waren en zijn.

Rond Aller­zie­len zijn ver­schil­lende momenten waarop we stil staan. Na afloop van de vie­rin­gen over­dag, is er aan­slui­tend de ze­ge­ning van de graven op de begraaf­plaats.

Zondag 29 ok­to­ber

plaats tijd locatie vie­ring
Alem 9.30 uur H. Hubertus­kerk Woord- en Communie­vie­ring
Velddriel 11.00 uur St. Martinus­kerk Eucha­ris­tie­vie­ring
Am­mer­zo­den 15.00 uur St. Wil­li­brordus­kerk Gebeds­vie­ring
Zalt­bom­mel 15.00 uur Begraaf­plaats Gebeds­vie­ring

Donder­dag 2 no­vem­ber

plaats tijd locatie vie­ring
Hedel 15.00 uur Begraaf­plaats Graf­ze­gening na afloop koffie
Kerkdriel 19.00 uur St. Martinus­kerk Gebeds­vie­ring
Zalt­bom­mel 19.00 uur St. Martinus­kerk Eucha­ris­tie­vie­ring

Oekraïens tintje

In de Martinus­kerk van Kerkdriel wordt Aller­zie­len op een bij­zon­dere wijze gevierd. Pastoor Putman gaat voor in een gebeds­vie­ring en het Martinus­koor zal de zang ver­zorgen. Maar daar­naast wordt een muzikaal intermezzo ver­zorgd door Sem Eilers (orgel) en Feline de Wit (viool). Daar­naast zal ook het koor van de Oekraïense vluch­te­lingen die een tij­de­lijke huis­ves­ting hebben gevon­den in Europarcs zingen. Zij willen met hun zang in het bij­zon­der alle Oekraïners gedenken die in de voorbije twee jaar het leven hebben verloren tij­dens de Russische inval. Uw aanwe­zig­heid wordt ten zeerste op prijs gesteld.

Vier nu

Er is een web­si­te over de be­lang­rijke chris­te­lijke hoog­feesten. De site roept ie­der­een op om zoveel moge­lijk hoog­feesten mee te vieren in de eigen plaat­se­lijke Kerk. Op dit moment vraagt de site aan­dacht voor Aller­hei­ligen en Aller­zie­len op 1 en 2 no­vem­ber.

Vier nu!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer