Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Requiemconcert Zaltbommels Kamerkoor

Zaterdag 4 november - 20.15 uur

gepubliceerd: vrijdag, 20 oktober 2023

Het Zalt­bom­mel Kamer­koor ver­zorgt op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 weer het najaars­con­cert met deze keer als titel: Re­flec­tie, Bespiegelend Requiem­con­cert. Het concert duurt van 20.15 tot 22.00 uur en het wordt gehou­den in de Sint-Martinus­kerk te Zalt­bom­mel.

Requiem

De rode draad door dit concert zijn de teksten van het requiem, op muziek gezet door ver­schil­lende com­po­nisten. Een requiem is een katho­lie­ke mis, die wordt opgedragen voor een over­le­de­ne.

U gaat een avond beleven met muziek van Mozart en Haydn, die via de Franse roman­tiek van Fauré en Duruflé uitmondt in de re­flec­tieve muziek van de Estse com­po­nist Arvo Pärt. De min­der bekende com­po­nisten Johann Heinrich Rolle, tijd­ge­noot van Mozart, de Neder­landse Albert de Klerk en Michael Haydn zorgen voor verrassende momenten.

Naast de requiem­tek­sten wordt het Onze Vader uitge­voerd in de Franse taal (Gabriel Duruflé) en in het Latijn (Albert de Klerk). Dit concert vindt plaats in de week van Aller­zie­len, waarin we onze overle­den gelief­den gedenken.

Bij­zon­der is dat tij­dens het concert in de Sint-Martinus­kerk beide orgels wor­den bespeeld door Leen­dert Verduijn, stadsorganist van Zalt­bom­mel. Het kleine orgel bij het altaar wordt vóór de pauze bespeeld, en daarna zal het grote orgel boven de kerkentree in zijn volle breedte klinken.

Details

titel: Re­flec­tie, Bespiegelend Requiem­con­cert
koor: Zalt­bom­mels Kamer­koor
datum: zater­dag 4 no­vem­ber 2023
tijd: van 20.15 tot 22.00 uur
locatie: Sint-Martinus­kerk, Olie­straat 26 Zalt­bom­mel
entree: € 15 pp
tickets: zaltbommels­ka­mer­koor.nl/koop-tickets

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer