Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel







Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenische viering Zaltbommel

Licht en zout - Zon en regen

gepubliceerd: zondag, 27 augustus 2023

Een vie­ring door vier Bommelse kerken, met als thema Licht en Zout, kon zon­dag 27 au­gus­tus rekenen op over­vloe­dig zonneschijn en regen­wa­ter. Wat begon met een menigte van zo'n vijf­hon­derd mensen ein­digde met paraplu's, poncho’s en natte kleren. Wat bleef was de saam­ho­rig­heid van de or­ga­ni­se­rende geloofs­ge­meen­schappen!

Wim Koopman maakte weer een foto­se­rie.

Donatie voor Stichting Leergeld Zaltbommel

Goede doel van de collecte

Door de plensbui hebben bezoekers gis­te­ren wellicht de collecte en het doel gemist: Stich­ting Leer­geld Bom­me­ler­waard. Deze stich­ting is er voor kin­de­ren van 4 tot 18 jaar uit ge­zin­nen met een laag inkomen. Ze regelen finan­ciële onder­steu­ning op in­di­vi­dueel niveau en zo zorgen ze ervoor dat deze kin­de­ren kunnen meedoen op school of in het vereni­gingsleven; denk aan een fiets, sportkle­ding of contributies qua sporten. Met behulp van de QR code kunt u alsnog een bijdrage storten voor dit goede doel.

Video





 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer