Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

We willen graag koffie drinken

Na de kerk of tijdens huisbezoek

gepubliceerd: dinsdag, 22 augustus 2023
foto: Chevanon Photography
We willen graag koffie drinken

Of thee, of water. Het gaat ons niet over wat we drinken maar met wie. Na de vie­rin­gen in onze kerken zien we steeds vaker de moge­lijk­heid ontstaan dat we na kunnen blijven om ergens in de kerk elkaar te ont­moe­ten. Voor ons, leden van het Pastores­team, is dat een goede zaak.

Samen vieren is samen ont­moe­ten, is samen op weg zijn. En dat zijn wij als wij elkaar ook echt kunnen ont­moe­ten. Aan de Tafel van de Heer en aan de tafel van de koster. Beide plekken zijn essentieel voor een volk onderweg.

In ons nieuwe vie­rin­genschema proberen wij bij een vie­ring om 09.30 uur er voor te zorgen dat één van ons drieën kan blijven om mee koffie te drinken zodat we elkaar nabij kunnen zijn.

Wilt u ons ont­moe­ten voor een per­soon­lijk gesprek? Maak nu de afspraak met ons, spreek ons aan en laat het ons vastleggen in onze agenda.

Want huis­be­zoeken zal ook komend jaar een aan­dachts­punt zijn van het pas­to­raal­team. Ont­moe­ten in de kerk is één ding maar mensen ont­moe­ten die niet in de kerk komen is een ander ding. Daarom gaan wij op huis­be­zoek. Onze benen onder uw/jullie keukentafel. Geen agenda. Wij komen luis­te­ren en luis­te­ren en luis­te­ren. Luis­te­ren naar verhalen, erva­ringen, emoties. Gewoon aanschuiven en er te zijn.

De ge­zin­nen van de Eerste Com­mu­ni­can­ten en van de Vor­me­lin­gen staan als eerste op onze lijst en daarna gaan we ver­der. Mocht u ons eer­der willen ont­moe­ten? Bel het se­cre­ta­riaat dan kunnen wij snel een afspraak maken.

Roland, Bertus en Jan
Pastores­team H. Fran­cis­cus Bom­me­ler­waard

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer