Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vlogs van de WJD-reis

gepubliceerd: zondag, 30 juli 2023
De H.Mis vieren in de crypte van de Sagrada Familia!
De H.Mis vieren in de crypte van de Sagrada Familia!

Een van de grote voor­de­len (en soms ook nadelen...) van de moderne tijd is dat we dankzij in­ter­net en het mobiele data­ver­keer we continue in verbin­ding staan met de pelgrims! Er zijn nu al drie ‘vlogs’ (video-ver­slagen) ver­sche­nen van de eerste etappes van de WJD-reis.

Zater­dag heeft de bus de pelgrims van Barcelona naar Toledo, net onder Madrid gebracht. Zondag benutten ze alle moge­lijk­he­den van de speciale Todedo-Toeristenpas om deze prach­tige stad te bekijken. Maan­dag ver­trek­ken ze weer ver­der naar het westen om op tijd te zijn voor het inter­na­tio­nale deel van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Van dins­dag 1 t/m zon­dag 6 au­gus­tus is het globale pro­gram­ma met woens­dag, don­der­dag en vrij­dag een catechese door res­pec­tie­ve­lijk Mgr. Hendriks, Mgr. Mgr. Van den Hende en Mgr. Mutsaerts.

1) Taizé

De eerste vlog is van de reis naar het verblijf in Taizé, Frank­rijk.

2) Barcelona

De tweede vlog is van de etappe naar Barcelona in Spaans Baskenland, de vie­ring in de crypte van de Sagrada Familia en het bezoek aan de stad.

3) Toledo

Toledo ligt zo'n 70 km ten zuidwesten van Madrid aan de rivier de Taag. De stad is rijk aan historie en cultuur en staat niet voor niets op de Werel­derf­goed­lijst van UNESCO.

4) Lissabon - Openings­vie­ring

5) Kruis­weg

6) Avond­wake en Slot­vie­ring

7) Terug naar huis langs Fatima


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer