Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mgr. De Korte op bezoek in Ammerzoden

gepubliceerd: zondag, 30 juli 2023

Vanochtend, zon­dag 30 juli, was onze bis­schop in onze pa­ro­chie op bezoek. Hij wilde graag met ons de Eucha­ris­tie vieren. Gewoon zoals wij dat iedere weekend doen.

Hij heeft aan onze pastoor gevraagd of hij in een vie­ring mocht voor­gaan en de keuze is gevallen op de vie­ring in de zomer­ka­pel in Am­mer­zo­den - een nieuwe kerk­plek voor de bis­schop. Collega Bertus Bus was meer dan bereid om ruimte te maken voor de ver­kon­di­ging en Eucha­ris­tie onder lei­ding van Mgr. De Korte.

Fijn dat we de eerste man van ons bisdom mochten ont­van­gen.

Er moesten nog wat stoelen wor­den bij­ge­zet vlak voor de aan­vang van de H. Mis. Voor som­mi­ge kerk­gan­gers was het een verras­sing, anderen had­den het deze week horen rond zoemen; de bis­schop komt zon­dag en zal samen met pastor Bertus Bus voor­gaan in de eucha­ris­tie.

Het werd een korte vie­ring met een dui­de­lijk preekje waarbij de bood­schap was dat wij allen wie wij ook zijn en waar wij ook staan mogen meehelpen aan het Ko­nink­rijk van Jezus.

Na afloop was er koffie met cake en velen bleven genoeglijk even na praten. Het was een mooie start van een wat rege­nach­tige zon­dagse vakantie­dag. Dank aan de vrij­wil­li­gers van de Am­mer­zo­dense locatie van onze pa­ro­chie voor de goede organi­sa­tie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer