Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenische openluchtviering

Zondag 27 augustus - 11.00 uur - Muziektent Zaltbommel

gepubliceerd: dinsdag, 1 augustus 2023

Ge­za­men­lijke Zalt­bom­melse kerken hebben op zon­dag 27 au­gus­tus om 11.00 uur een oecu­me­nische openlucht-vie­ring gepland met als thema ‘Zout en Licht voor Zalt­bom­mel’. Ie­der­een is daarbij van harte uit­ge­no­digd!

De deel­ne­mende kerken zijn: Katho­lie­ke Kerk (Sint Martinus­kerk), Pro­tes­tantse Ge­meen­te (Sint-Maartens­kerk), De Passie (Evan­ge­lische ge­meen­te, pand 9) en De Ont­moe­ting (Neder­landse Ge­re­for­meer­de Kerk).

Rondom de muziek­tent

In tegen­stel­ling tot eer­dere berichten vindt de vie­ring niet plaats op de Markt maar in en rondom de muziek­tent in het stads­park. Er wor­den klap­stoelen geplaatst, maar we hopen dat bezoekers zoveel moge­lijk hun eigen stoel en/of picknick-kleed mee­ne­men. Bij slecht weer wijken we uit naar de Sint-Maartens­kerk.

Vrij­wil­li­gers

De bedoeling is om samen in alle veel­kleu­rig­heid een teken van hoop en verbin­ding te zijn. Er is een mooi kern­team samen­ge­steld met onder andere de voor­gan­gers en ook de nodige vrij­wil­li­gers hebben zich al aangemeld. Het kern­team is blij met zoveel en­thou­siaste vrij­wil­li­gers. Over niet al te lange tijd krijgen de vrij­wil­li­gers te horen waarvoor ze zijn inge­deeld.

Het kern­team heeft de volgende coördinatoren per ac­ti­vi­teit:

  • muziek­groep: Dieneke Vink
  • PR: Renske Merks
  • koffie-, thee- en limonade-schenkers, EHBO/BHV, opbouw (o.a. stoelen en tafels), rol­stoel­be­ge­lei­ders, ont­vangst en kleine klussen groep: Rikus Vink

Als u zich nog als vrij­wil­li­ger wilt aanmel­den, wordt u op de reserve­lijst geplaatst. Graag aanmel­den bij Ron Zegwaart, tel. 06 – 19 54 89 20, mail r.zeg­waart@hetnet.nl

 

Bommelweek

De Openlucht­vie­ring in de muziek­tent is onder­deel van de ‘Bommelweek’ die van zon­dag 27 au­gus­tus t/m maan­dag 4 sep­tem­ber plaats­vindt in de Zalt­bom­melse bin­nen­stad. Kijk op de poster voor alle ac­ti­vi­teiten.

Bommelweek 2023

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer