Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Huiszegen 2023

gepubliceerd: maandag, 26 december 2022

Huiszegen 2023Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk.

Om in deze leemte te voor­zien, bie­den wij u bij­gaand een huis­ze­gen aan, die u boven de deur van uw woning of huis­kamer kunt hangen. Neem hem mee naar de kerk en laat hem zegenen.

Gebruik de extra kaarten om weg te geven aan familie en vrien­den.
Tip: leg een stapeltje kaarten achterin de kerk voor de pa­ro­chi­anen.

Bete­ke­nissen

Er zijn diverse bete­ke­nissen die wor­den toegekend aan de letters C+M+B op de huis­ze­gen:

1) Caspar Melchior Balthasar

De letters C+M+B wor­den in ver­band gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

2) Christus Mansionem Benedicat

Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de begin­let­ters van de zegen­tekst “Christus Mansionem Benedicat”, ver­taald “Christus zegene dit huis”.

3) Cana Magi Baptisma

De letters wor­den ook in ver­band gebracht met de drie­vou­dige open­ba­ring van de Heer. Kerst­mis is het feest van de open­ba­ring aan alle mensen. Deze open­ba­ring van God wordt gevierd met Drie­ko­nin­gen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste won­der van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbid­ding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Gebed

Bij de huis­ze­gen kan het volgende gebed wor­den gebruikt:

U God, almach­tige Vader, smeken wij oot­moe­dig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaar­digen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vrucht­baar­heid der aarde levens­on­der­houd, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uit­werksel uwer erbar­ming te gelei­den. Gewaar­dig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaar­digd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wan­den van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Bui­ten­land

In het bui­ten­land, bij­voor­beeld in Duits­land, wordt de huis­ze­gen met krijt boven de voordeur­post ge­schre­ven. Eerst wordt het jaartal en de letters met gewijd krijt bovenaan de deur­post ge­schre­ven: 20 C+M+B 23. Dan wordt met wierook en het Drie­ko­nin­gen­wa­ter elk vertrek be­spren­keld en een zegen uit­ge­spro­ken. Indien moge­lijk wordt dit door een pries­ter gedaan of anders door het hoofd van het gezin.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer