Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Mgr. De Korte bij opening expositie Driels Museum

In het spoor van Zwijsen

gepubliceerd: woensdag, 19 oktober 2022

Op de zonnige zon­dag­mid­dag 16 ok­to­ber vond, onder grote belang­stel­ling, de ope­ning plaats van de expositie over leven en werken van de in Driel geboren Mgr. Joannes Zwijsen.

De ope­ning werd verricht door Zuster Veerle De Belder van de Zusters van Liefde in Tilburg, die jarenlang in Driel woonde. Zij ver­telde kort over het leven van Mgr. Zwijsen, waarna de Zwijsen cantate ten gehore werd gebracht. Deze cantate werd in 1927 ge­schre­ven door de Drielse huisarts Richard van Pelt, des­tijds bij gelegen­heid van de ont­hul­ling van het Mgr. Zwijsen­mo­nu­ment op het Mgr. Zwijsen­plein.

Voor de tweede keer in zijn bestaan werd het monu­ment, welke nu tij­de­lijk bij het Driels Museum staat, ont­huld. Nu als ope­ning van de Expositie ‘In het spoor van Zwijsen’. Na de toe­spraak en de ope­ning mochten enkele kin­de­ren van de Mgr. Zwijsen­school hun projecten, met betrek­king tot Mgr Zwijsen onthullen, welke ook in het museum te zien zijn. Daarna kon­den de gasten de ingerichte expositie bekijken.

In de expositie is een tijdsbalk van het leven van Zwijsen te zien. Verder is er aan­dacht voor de con­gre­ga­ties die Zwijsen op richtte met speciaal een tijdsbalk van de zusters van Liefde in Kerkdriel. Ook de werken van de fraters en de zusters komen aan bod in de expositie.

De expositie is voor ie­der­een te zien tot medio februari 2023, tij­dens ope­ningstij­den in het Driels museum Teister­band­straat 38 Kerkdriel.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer