Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Pelgrimstocht per fiets of benewagen

Zaterdag 29 oktober - 8.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel

gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2022

Wandel of fiets op zater­dag 29 ok­to­ber mee langs de kerken in West-Bom­me­ler­waard. Al enkele jaren or­ga­ni­seert onze Fran­cis­cus­paro­chie samen met de Raad van Kerken een pelgrims­tocht langs de Sint-Martinus­kerken in de Bom­me­ler­waard.

Vorig jaar ging de tocht langs de kerken van Rossum, Kerkdriel, Velddriel en Zalt­bom­mel. Op verzoek van vele wande­laars is er nu een pelgrims­tocht samen­ge­steld naar de West-Bom­me­ler­waard: Gameren, Nieuwaal, Zuilichem en Brakel. Meer­dere kerken op deze dijk­rou­te had­den voor de re­for­ma­tie Sint-Martinus als patroon­hei­lige.

Op zater­dag 29 ok­to­ber hebben de kerken op deze pelgrims­rou­te hun deuren wijd open gezet om pelgrims te ont­van­gen. Op deze zater­dag­mor­gen is er om 8.00 uur een korte wegzen­ding met zegen van pastor Bertus Bus in de Martinus­kerk aan de Olie­straat te Zalt­bom­mel.

De pelgrims­tocht langs de zes kerken en door de uiter­waar­den is 15 km lang. Voor fietsers geen probleem als er ook 15 km moet wor­den teruggefietst. Voor wande­laars is 30 km wellicht te lang. Voor hen wordt autover­voer terug naar Zalt­bom­mel gere­geld.

De pelgrims­tocht staat in het teken van Vrede en Duur­zaam­heid.

De pelgrims­tocht kan het gehele jaar gedaan wor­den. Alleen op 29 ok­to­ber zijn alle kerken geopend en is er om 8.00 uur een wegzen­ding. Bij vertrek krijgt iedere pelgrim een fraaie bro­chu­re met info over de diverse kerken, Sint-Martinus en de route. Voor degenen die de tocht vol­bren­gen en alle stempels in de pelgrimspas ver­gaard hebben is er een mooi aan­denken.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer