Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Onderdak voor OekraÔners

In pastorieŽn Bommelerwaard

gepubliceerd: vrijdag, 1 juli 2022
V.l.n.r.: Moeder Natasja met haar zoon Maxim, Moeder Larissa met haar drie kinderen Katja, Artem en Daniel
V.l.n.r.: Moeder Natasja met haar zoon Maxim, Moeder Larissa met haar drie kinderen Katja, Artem en Daniel
Pastorie Zaltbommel
Pastorie Zaltbommel

Een tiental vluch­te­lingen uit Oekraïne heeft afgelopen week huis­ves­ting gekregen in de R.K. Pastorie van Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel. Het bestuur van de H. Fran­cis­cus­paro­chie heeft met behulp van vrij­wil­li­gers de ap­par­te­menten keurig op orde gebracht. De beide families zijn bij­zon­der blij met hun nieuwe onder­ko­men.

Gevlucht uit Cherson

Enige weken gele­den zijn Larissa en Natasja met hun vier kin­de­ren vanuit de stad Cherson, een stad in het zui­den van Oekraïne nabij De Krim, voor het oorlogs­ge­weld gevlucht naar Polen. De twee moe­ders zijn goede vrien­din­nen en had­den het geluk in Polen een aantal Neder­landse stu­den­ten uit Gro­nin­gen te ont­moe­ten. Deze stu­den­ten, bekend onder de naam ‘de Tesla­groep’ halen weke­lijks vluch­te­lingen op in Polen. De elektrische auto’s wor­den door Tesla gratis ter beschik­king gesteld. Larissa, moe­der van drie kin­de­ren, moest zon­der haar man ver­trek­ken, die meer dan nodig is in het Oekraïens leger. ‘Ik bid dat hem niets over­komt. Ik heb zelf geen ouders meer en weet niet hoe ik moet overleven zon­der mijn man.’

Opvang in Bruchem

De stu­den­ten van de Tesla­groep kennen her en der organi­sa­ties in ons land waar ze de Oekraïners naar toe kunnen brengen voor onderdak. Zo wer­den Larissa en Natasja met hun kids naar het inloophuis van Erna en Henk v.d. Brink in Bruchem gebracht. Zij wisten van de pastorie in Am­mer­zo­den en namen contact op met kerk­bestuur. ‘We had­den de pastorie net helemaal in orde gebracht voor vluch­te­lingen’, aldus kerk­bestuurslid Ton van Balken. ‘Zo is er een nieuwe keuken aan­ge­bracht, want die was er op de bovenver­die­ping niet. We zijn blij dat we deze twee ge­zin­nen kunnen opvangen. Ze kunnen hier een beetje op adem komen’.

Zalt­bom­mel

De Fran­cis­cus­paro­chie nam ook het ini­tia­tief om het leegstaande ap­par­te­ment in de pastorie van Zalt­bom­mel op te knappen en geschikt te maken voor huis­ves­ting. Vrij­wil­li­gers gingen aan de slag, de loodgieter vernieuwde kranen en sanitair. ‘Het ziet er gewel­dig uit’, aldus pastor Bus, die het gewel­dig vindt dat hij Oekraïense buren krijgt. Afgelopen weekend hebben een moe­der met haar zoon en oma hun intrek geno­men in het sta­tige pand aan de Olie­straat. ‘Bedoeling is dat we weke­lijks ont­moe­tingen gaan or­ga­ni­se­ren voor Oekraïense mensen in de pastorie. We zorgen dat er dan een tolk is zodat we met elkaar kunnen com­mu­ni­ce­ren en hen het gevoel kunnen geven dat ze welkom zijn’, aldus pastor Bus.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer