Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Stadsklooster San Damiano zet tuinpoort open

Zaterdag 25 juni - 13.00 uur - ís-Hertogenbosch

gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022

Zater­dag 25 juni tussen 13.00 en 16.00 uur staat de tuinpoort open bij Stads­kloos­ter San Damiano te 's-Hertogen­bosch. In de tuin wordt die mid­dag op een leuke, verrassende, leerzame, maar ook ont­wa­penende wijze inge­gaan op het thema vluch­te­lingen.

Diverse ac­ti­vi­teiten

Er zijn op ver­schil­lende plekken in de tuin ver­schil­lende typen ac­ti­vi­teiten: van een kijkje in de Hollandse spiegel tot een lezing, van muziek tot be­zin­ning rond schrijnende situaties in de wereld. U bepaalt zelf uw pro­gram­ma.

Kin­de­ren

Voor kin­de­ren in de basis­schoolleef­tijd is er een apart parcours, met (bui­ten­landse) spel­le­tjes en allerlei creatieve opdrachten.

Vredeswacht

De Fran­cis­caanse Vredeswacht or­ga­ni­seert deze mid­dag in samen­wer­king met het Stads­kloos­ter, Femina Pacis en met organi­sa­ties die werken met vluch­te­lingen. U bent van harte welkom om iets te ervaren van het leven voor, tij­dens en na de vlucht van een vluch­te­ling naar Neder­land.

Details

datum: zater­dag 25 juni 2022
tijd: van 13.00 tot 16.00 uur
adres: Stads­kloos­ter San Damiano
Van der Does de Willebois­sin­gel 12, ’s-Hertogen­bosch

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer