Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Informatieavond Hospice De Samaritaan

Maandag 27 juni - 19.30 uur - Het Anker Zaltbommel

gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022

Nu de bouw van hospice De Samari­taan aan de Beersteeg in Zalt­bom­mel is gestart, is de tijd aangebroken om vrij­wil­li­gers te werven. De twee coördinatoren Wim Bijkerk en Esther Boer denken rond de hon­derd mensen nodig te hebben.

Wassen, strijken, koken, een praatje maken, helpen bij de zorg, bezoek ont­van­gen, de admi­ni­stra­tie bij­hou­den, in de tuin werken, kleine klusjes uit­voeren, ramen lappen, stofzuigen, een bloemetje in de vaas zetten. Of even naar de markt om een zoute haring te halen voor een van gasten.

Vier gasten

Het hospice biedt vanaf januari 2023 ruimte aan vier gasten, die daar de laatste fase van hun leven door­bren­gen. Zij hebben ieder hun eigen kamer, met keukenblokje, een eigen bad­ka­mer en een terras. “We zoeken vrij­wil­li­gers, mannen en vrouwen, die elke week ongeveer vier uur inzet­baar zijn”, lichten Wim en Esther toe. “De vrij­wil­li­gers hoeven geen zorgach­ter­grond te hebben. De gasten nemen hun eigen huisarts en thuis­zorg mee naar het hospice.” Vrij­wil­li­gers zijn tussen zeven uur ’s ochtends en elf uur ’s avonds aanwe­zig, hun diensten duren maximaal vier uur. ’s Nachts is er een pro­fes­sio­nal van Sante aanwe­zig voor de gasten.

Met heel veel liefde

In het hospice komt een woonkeuken waar een grote eettafel in past. “We vin­den het be­lang­rijk dat er elke dag vers gekookt wordt”, ver­telt Esther, die van huis uit verpleeg­kun­dige is en docent verpleegkunde. “Daarbij speelt de wens van de gast de grootste rol. Wat kan en wil hij of zij nog eten. Mis­schien is dat alleen een bordje havermoutpap. Als dat zo is dan willen we dat dat bordje met heel veel liefde bereid wordt en dat het echt lekker is.”

Zonder oor­de­len

“De be­lang­rijk­ste eigen­schap van vrij­wil­li­gers in een hospice is dat ze aan­dacht hebben voor de gasten en dat ze goed kunnen luis­te­ren zon­der te oor­de­len”, zegt Wim, die net als Esther verpleeg­kun­dige is. “Ze moeten op hun han­den kunnen zitten. Want waar in een ver­pleeg­huis of zie­ken­huis altijd heel veel moet, hoeft er in het hospice niets. Het eten hoeft niet per se goed of gezond te zijn, zolang het maar lekker is. Onze gasten zijn mensen die op korte termijn over­lij­den, hier hoeven ze alleen nog maar dingen te doen die ze zelf willen.”

In­for­ma­tie­avond

Maan­dag 27 juni is er een in­for­ma­tie­avond over het vrij­wil­li­gers­werk, aan­vang 19.30 uur in Het Anker aan de Vergtweg. Aanmel­den als vrij­wil­li­ger kan al via de web­si­te:

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer