Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Stichting Waakmand

gepubliceerd: maandag, 28 maart 2022

‘Waken bij een ster­ven­de is heel intens. Licha­me­lijk en emo­tio­neel’. Die twee zinnen lei­den de web­si­te van Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard in en vormen de grond­slag van wat de stich­ting doet: man­tel­zor­gers die die zware taak op zich geno­men hebben een steuntje in de rug bie­den. Met een waakmand vol troost.

An­der­half jaar is de stich­ting nu aan het werk. en inmiddels zijn er zo’n zeven­tig man­den aan­ge­bo­den aan betrokken man­tel­zor­gers van terminale pa­tiën­ten.

In de mand o.a. fruit, ver­zor­gings­ar­ti­ke­len, boekjes, puzzel­boekjes, een mooi plaid, een kaars en ver­der wordt de mand op maat gevuld. Ook dat is de per­soon­lijke extra aan­dacht die wij zo be­lang­rijk vin­den. Die gedachte wordt gedragen door de am­bas­sa­deurs van de stich­ting, waar­on­der de burge­mees­ters van Zalt­bom­mel en Maasdriel, en donateurs die een fi­nan­ciële bijdrage leveren, van klein tot groot, van emballagebonnen bij de super­markt tot een mooie cheque van kringloop­win­ken de Spulle­waard.

Al die zake­lijke en par­ti­cu­liere onder­steuners zorgen er samen voor dat wij dit werk kunnen blijven doen. En het wordt zo ont­zet­tend ge­waar­deerd, we krijgen prach­tige en ontroerende reacties terug. Als een dier­ba­re gaat sterven, dan is dat al zwaar genoeg. Als wij dan hun man­tel­zor­gers, dankzij al die mooie giften, een héél klein beetje ver­lich­ting kunnen bie­den in die moei­lijke tijd, dan hebben wij, iedere keer opnieuw, ons doel bereikt. We hopen dat we dit de ko­men­de jaren mogen blijven doen.

De man­tel­zor­ger kan zelf een mand aan­vra­gen, maar ook beken­den van de man­tel­zor­gers of huisarts of de thuis­zorg via tel. nummer 06-57202046.

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer weten over Stich­ting Waakmand Bom­me­ler­waard, kijk dan op de web­si­te.
De stich­ting heeft een ANBI-status.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer