Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Adventsactie 2021

Projecten voor moeders en kinderen

gepubliceerd: maandag, 29 november 2021

Zondag 28 no­vem­ber begon de Advent, de periode van vier weken voor­af­gaand aan Kerst­mis. In deze weken vraagt de Ad­vents­ac­tie aan­dacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat ie­der­een kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waar­dig leven kunnen lei­den. De Ad­vents­ac­tie steunt hoop­volle projecten voor moe­ders en kin­de­ren.

‘Hoop is nooit van­zelf­spre­kend. Daarom ver­tellen we verhalen van mensen die met hun toe­wij­ding en hun liefde een verschil maken’, zo meldt de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie. In 2021 wor­den vier projecten gesteund die zich richten op goede, bereik­ba­re zorg voor moe­der en kind rondom de zwan­ger­schap, de bevalling en de periode erna.

Kinder- en moe­dersterfte daalt!

De web­si­te van Ad­vents­ac­tie meldt dat in 2019 de kin­dersterfte we­reld­wijd is gedaald tot het laagste punt ooit. Onder moe­ders daalde het aantal sterf­ge­vallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. ‘Het helpt dus enorm deze be­lang­rijke, kwets­ba­re groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!’

Er wordt geld ingezameld voor vier projecten: een opvanghuis voor zwan­gere vrouwen in Zimbabwe; zorg tij­dens de zwan­ger­schap in de Gazastrook; extra zorg voor kin­de­ren in El Salvador en verbe­te­ren van de geboorte­zorg in Somalië. Kijk voor meer in­for­ma­tie op de web­si­te van de Ad­vents­ac­tie.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer