Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Bedankt namens onze Drielse Missionarissen

gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021

Eind sep­tem­ber 2021 heeft het bestuur van de Stich­ting ‘Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen’ de in de zomer gehou­den jaar­lijkse inzamelingsactie voor onze drie mis­sio­na­rissen Leo van Beur­den, Will van Mer en Maria Poulisse afgesloten en de opbrengst is bekend.

Leo vroeg dit jaar geld om te inves­te­ren in de ver­dere oplei­ding van leraren en mede­wer­kers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toe­gerust om onder­wijs te geven dat aansluit bij de ver­an­der­de eisen van deze moderne tijd. Maria zou graag extra meubilair, com­puters en printers willen aanschaffen zodat de kin­de­ren, wanneer ze in het revalidatie­cen­trum zijn, Coronaproof kunnen wor­den op­ge­van­gen en in de gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra les­ma­te­riaal kunnen wor­den voor­zien. Will van Mer heeft de wens geuit haar deel van deze opbrengst van de actie te sparen voor een uitbrei­ding van haar kraamkliniek, die ze volgend jaar hoopt te rea­li­se­ren.

Ruim 24 duizend euro!

Dankzij de inzet van onze vrij­wil­li­gers en de giften van u als inwoners, donateurs, bedrijven en stich­tingen is er in 2021 een opbrengst van € 24.261,91 ge­rea­li­seerd. Dit is heel tevre­denstellend en daarvoor willen wij u als bestuur en na­tuur­lijk ook namens onze mis­sio­na­rissen heel harte­lijk bedanken!

Ook dit jaar is voor deze projecten weer een aan­vraag inge­diend bij Wilde Ganzen. De aan de projecten van Leo en Maria toegewezen bedragen wor­den, zoals ook in eer­dere jaren, vermeer­derd met 50%. Het voor Will bestemde deel van de opbrengst wordt gespaard tot 2022.

Donaties nog welkom

Uw steun voor de projecten van onze mis­sio­na­rissen blijft welkom en u hoeft daar­mee niet te wachten tot de volgende inzamelingsactie in de zomer van 2022. Het gehele jaar door kunnen donaties wor­den overgemaakt op bankreke­ning. Nog ge­mak­ke­lijker is het om gebruik te maken van de doneer­knop op onze web­si­te. U kunt ook het ver­dere verloop van de projecten van de mis­sio­na­rissen op deze web­si­te volgen alsook op de facebook­pa­gina Maasdriel steunt haar Mis­sio­na­rissen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer