Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Samen met U - Meedenkavond

Donderdag 23 september - 19.30 uur - Parochiecentrum Kerkdriel

gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
Parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57b, Kerkdriel
Parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57b, Kerkdriel

Omdat wij naar elkaar omkijken, willen wij als contact­groep Kerkdriel onze zoek­tocht naar mensen die zich ge­roe­pen voelen om met ons op te trekken in onze geloofs­be­le­ving continueren. Graag nodigen wij u uit voor een mee­denk­avond op 23 sep­tem­ber in Kerkdriel.

In pa­ro­chie­blad editie 3, jaargang 9 in­for­meer­den wij u over de organi­sa­tie van een ‘mee­denk-avond’. Dat was in ok­to­ber 2020. Corona belette ons toen deze ont­moe­ting te laten door­gaan. Nu we een jaar ver­der zijn, willen wij u opnieuw graag uit­no­di­gen voor een avond in ons pa­ro­chie­cen­trum. Deze avond vindt plaats op don­der­dag 23 sep­tem­ber, aan­vang 19.30 uur, Hertog Arnold­straat 57B.

Aanmel­den

Laat ons weten als u komt. Dit kunt u doen door een e-mail­be­richt te sturen naar kerkdriel@katho­liekbommeler­waard.nl of gewoon een berichtje in de brievenbus.

Geloof is iets per­soon­lijks. Het is niet meer zo van­zelf­spre­kend en laat ons daardoor dieper nadenken over hoe, waarom en waartoe wij ons betrokken voelen bij de geloofs­be­le­ving.

Met deze oproep willen wij met u van gedachten wisselen over hoe wij u als pa­ro­chi­aan kunnen aanspreken om mee te doen aan een vitalise­ring van onze geloofs­ge­meen­schap. Wij denken hierbij aan:

  • aan­dacht voor een­zaam­heid;
  • aan­dacht voor stille armoede
  • deel­ne­men aan ini­tia­tie­ven van andere collega-vereni­gingen en ge­meen­schappen

Hoe u bij­voor­beeld inci­denteel kunt helpen te inves­te­ren in het creëren van een goede sfeer, aan­dacht, zorg en warmte voor elkaar.

Omdat wij naar elkaar omkijken

Vandaag staan we voor een bij­zon­dere uit­daging om de hui­dige samen­le­ving binnen en buiten onze pa­ro­chie met een frisse blik naar de toe­komst tegemoet te tre­den. Wij leggen niet overal dezelfde accenten, maar er is wel een op­val­lende bereid­heid om samen te werken. Laten we dit vooral omarmen en koes­te­ren in onze ont­moe­tingen met anderen. Omdat wij naar elkaar omkijken.

Graag tot don­der­dag 23 sep­tem­ber!

Contact­groep Kerkdriel

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer