Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Roepingenbijeenkomst Bisdom Den Bosch

Zondag 25 april - 14.00 uur - Online

gepubliceerd: zondag, 18 april 2021

Bisdom Den Bosch or­ga­ni­seert op roe­pingen­zon­dag 25 april 2021 een online bij­een­komst van 14.00 tot 15.30 uur. We gaan luis­te­ren naar het roe­pings­ver­haal van een pries­ter, een reli­gi­euze en een gehuwde. Ze willen graag hun verhaal met ons delen.

Er is ruimte om vragen te stellen over wat is ver­teld maar ook over de eigen zoek­tocht. De bij­een­komst vindt op die zon­dag­mid­dag plaats van twee uur tot half vier. Om je aan te mel­den gelieve een mail te sturen met vermel­ding van je naam en reden van deelname aan:

Mochten er al vragen zijn, dan kunnen deze al gemaild wor­den naar het genoemde adres. Na aanmel­ding ont­van­gen de deel­ne­mers een link voor deelname.

Roepings­ver­haal mgr. Gerard de Korte

Bis­schop De Korte spreekt in onderstaand filmpje over zijn per­soon­lijke roe­pings­ver­haal. Tege­lijk doet de bis­schop een oproep aan ie­der­een om na te denken over ieders per­soon­lijke roe­ping.

Open Dag

Op 22 mei hoopt het Sint-Jans­cen­trum de deuren te kunnen openen voor een fysieke Open Dag. Om alvast een indruk te krijgen van het Sint-Jans­cen­trum neem een kijkje op de web­si­te voor de in­for­ma­tie en filmpjes over de pries­ter­oplei­ding, diaken­oplei­ding en de oplei­ding gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Gebed om Roepingen

Heer Jezus Christus, op uw mandaat bid­den wij tot de Vader:
“Heer van de oogst, zend nieuwe werkers in uw wijn­gaard!”
Alleen U kunt het mensenhart bewegen
om uw Zoon Christus na te volgen.

Alleen U kunt het geloof voe­den in het hart van de mens,
dat de kracht geeft om alles achter te laten
en zich af te wen­den van de betove­ring
van deze wereld van geld en goed.

Alleen U kunt aan de Kerk van dit uur
nieuwe pries­ters, diakens en reli­gi­euzen schenken.

Geef aan onze dio­ce­sane Kerk
moe­dige jonge mensen
met een sterk geloof,
die met heel hun leven zicht­baar teken zijn
van uw altijd­du­rende heilzame aanwe­zig­heid.

Schenk ons pries­ters die niets anders zoeken dan U te volgen
ten bate van de ge­meen­schap
in de bedie­ning van uw Woord en sacra­ment.
Roep nieuwe diakens, die zich met de inzet van hun leven
wer­ke­lijk concreet bekommeren om de meest noodlijden­den.

Schenk aan jonge vrouwen en mannen onder ons
het verlangen zich aan U te wij­den in het reli­gi­eus leven
met cha­risma van een sterk gebedsleven.
Heer, wij vragen het U in onze hui­dige nood,
die U beter kent dan wij.

We bid­den het U door Christus,
de éne Herder, die ons leidt naar U.
Wij vragen het U op voor­spraak van Maria,
de Zoete Moeder van Den Bosch.

Amen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer