Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Website Vierpasen.nl

Pasen bewust beleven

gepubliceerd: vrijdag, 2 april 2021

Op de speciale web­si­te Vierpasen.nl staan diverse tips en ma­te­ri­alen om het Hoog­feest van Pasen op een gepaste wijze vieren - ook al kunnen we niet allemaal naar de kerk. Onlangs is daar een leuke kleurplaat en een gebe­den­boekje in pdf formaat aan toe­ge­voegd.

Speciale web­si­te

Vier Pasen!Deze oproep doen de bis­schop­pen op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online gaat. De site biedt links en downloads om de Veer­tig­da­gen­tijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Jezus leeft, Hij is waar­lijk opgestaan, dat is de bood­schap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veer­tig dagen lang naar toe’, zo opent de web­si­te. Zij helpt bezoekers om de eigen pa­ro­chie te vin­den en om zo op de pa­ro­chie­web­site te kunnen checken of er plek is bij een van de vie­rin­gen. Als de beschik­ba­re plaatsen al zijn ge­re­ser­veerd, is het vaak moge­lijk om thuis mee te vieren via een live­stream. Als ook dat niet kan, is er op zon­dag­och­tend een Eucha­ris­tie­vie­ring te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op de web­si­te staan nog meer han­dige links en downloads. Zo is er een link naar www.vas­ten­ac­tie.nl om in de veer­tig dagen van voor­be­rei­ding op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veer­tig­da­gen­tijd is het immers gebruike­lijk om te vasten, bid­den en geven in de voor­be­rei­ding op Pasen. Ook is er een link naar liturgie­boekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zon­da­gen in de Veer­tig­da­gen- en Paas­tijd. Pa­ro­chies vin­den er bovendien een link naar gratis foto­ma­te­riaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aan­dacht te geven aan Pasen op de web­si­te en in het pa­ro­chie­blad.

De bis­schop­pen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) wor­den op de web­si­te meer­dere filmpjes ge­pu­bli­ceerd, waarin de bis­schop­pen per­soon­lijk uitleg geven bij be­lang­rijke onder­de­len van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor de Veer­tig­da­gen­tijd te vin­den.

We bevelen deze nieuwe web­si­te van harte bij u aan. Doe mee, Vier Pasen!

www.vierpasen.nl

Vier Pasen!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer