Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenische viering - Week van gebed

Zondag 24 januari - 10.00 uur - Online via Facebook

gepubliceerd: dinsdag, 19 januari 2021

Van zon­dag 17 t/m zon­dag 24 januari 2021 wordt de Week van Gebed voor de Eenheid van de chris­te­nen gehou­den, vroe­ger mis­schien beter bekend als de Inter­na­tio­nale Bidweek. In deze week wordt van alle chris­te­lijke kerken gevraagd te bid­den om meer een­heid.

In Rossum is het al jaren de gewoonte om in deze week samen te komen voor een oecu­me­nische vie­ring. Die vie­ring vindt plaats in de Pro­tes­tantse kerk aan de Maas­dijk op zon­dag 24 januari om 10.00 uur.

We zou­den u graag bij deze vie­ring willen uit­no­di­gen, maar dat moet dit jaar op een andere manier dan we gewend zijn. In de Pro­tes­tantse kerk wor­den in deze corona­tijd name­lijk alleen online vie­rin­gen gehou­den, dus vie­rin­gen die u thuis achter com­puter, tablet of smart­phone kunt volgen. Als u zon­dag­mor­gen rond 10.00 uur surft naar de speciale Facebook pagina, dan komt u van­zelf bij de vie­ring terecht, en u kunt mee­luis­te­ren, maar ook de beel­den van de vie­ring volgen. En mocht u toevallig op dit tijdstip niet de moge­lijk­heid hebben om de dienst te volgen, u kunt ook op een later moment surfen naar:

#blijfinmijn­liefde

Gebedsboekje - Week van Gebed voor EenheidHet thema van de Week van gebed van dit jaar is ‘Blijf in mijn liefde’ (Johannes 15,9), en tij­dens de vie­ring zal het verhaal van de wijnstok en de ranken uit dat­zelfde hoofd­stuk centraal staan.

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op een speciale web­si­te ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je ma­te­ri­alen be­stel­len. Bestel bij­voor­beeld tij­dig het speciale gebeds­boekje.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer