Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Meedenkavond Kerkdriel

Donderdag 15 oktober - 19.30 uur - Parochiecentrum

gepubliceerd: maandag, 28 september 2020

In de meest recente pa­ro­chie­bla­den hebt u kunnen lezen dat het pa­ro­chie­bestuur bezig is om binnen de diverse locaties te zoeken naar plannen voor ver­bouw van kerk en verkoop pa­ro­chie­cen­trum.

Ook in Kerkdriel is dit aan de orde en zijn we als contact­groep al enige tijd gele­den van start gegaan om hierover na te denken. Vol goede moed zijn we deze moei­lijke weg inge­slagen. Maar... wij willen dit traject niet ver­der voort­zet­ten zon­der eerst ook u als pa­ro­chi­anen te horen en u op de hoogte te brengen van de situatie waarin wij ons nu bevin­den. Wij vragen u dan ook met ons mee te denken en ons te laten weten wat uw bevin­dingen zijn. Dit democra­tisch en crea­tief mee­denken stellen wij bij­zon­der op prijs. Eventuele ver­an­de­ringen willen wij goed afstemmen met onze pa­ro­chi­anen en alle betrok­ke­nen uit de samen­le­ving. Het samen­wer­ken met alle partijen vormt de sleu­tel tot een succes­vol en gedragen plan. Wij zijn zeer benieuwd naar uw wensen en ideeën.

Laat het ons weten!

Dit kunt u doen door een bericht te sturen per e-mail of per post:

Meedenk­avond 15 ok­to­ber

Een mee­denk­avond or­ga­ni­se­ren we in het pa­ro­chie­cen­trum op don­der­dag­avond 15 ok­to­ber, aan­vang 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Zoals blijkt is er dringend behoefte aan een ont­moe­tings­ruim­te, be­schik­baar voor allerlei doel­ein­den nu ons pa­ro­chie­cen­trum op termijn zal wor­den afgestoten. Wij zien moge­lijk­he­den in het creëren van een derge­lijke ruimte in de kerk. De linkerzijbeuk of de hui­dige sacristie zou daarvoor ingericht kunnen wor­den. Creatieve plannen hier­voor bevin­den zich in een onder­zoeksfase en zullen na de vakantie­pe­rio­de ver­der gestalte krijgen.

Al met al beste pa­ro­chi­anen, laat ons horen als u zich ge­roe­pen voelt om samen met ons op te trekken in dit moei­lijke traject. Toekomst­ge­richt en met een frisse blik willen wij hiermee aan de slag. Samen met u!

Contact­groep Kerkdriel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer