Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Nog één week en dan is het zover!

Zaterdag 12 september - 18.30 uur - Hervormde kerk Brakel

gepubliceerd: zaterdag, 5 september 2020

Dan gaan ruim 65 kin­de­ren samen met theater­groep De Vliegende Speel­doos in de Maartens­kerk aan de slag om in 1 mid­dag de musical Esther in te stu­de­ren én op te voeren!

Wij zijn erg dank­baar dat ondanks de ‘nieuwe’ tijd waarin we leven deze dag door kan gaan en zoveel kin­de­ren zich hebben opge­ge­ven om mee te doen. De afgelopen weken zijn we druk geweest met de voor­be­rei­dingen en we zijn er, samen met een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers, helemaal klaar voor om er op 12 sep­tem­ber een on­ver­ge­te­lijke dag van te maken.

Door de RIVM-richt­lij­nen is het helaas niet moge­lijk om alle belang­stel­len­den live in de Maartens­kerk mee te laten kijken, maar er is in de Bom­me­ler­waard nog een locatie waar ouders, familie en belang­stel­len­den ‘live’ mee kunnen genieten van de musical: In De Hervormde kerk in Brakel, Markt­plein 4, zal op 12 sep­tem­ber vanaf 18:30 uur via een live­stream de musical te zien zijn, zodat ook daar samen gekeken kan wor­den naar het optre­den van de kin­de­ren.

Heeft u belang­stel­ling om in Brakel te komen kijken, dan willen wij u vragen u voor as. vrij­dag 11 sep­tem­ber op te geven via musicaljonazaltbommel@gmail.com. Graag vernemen wij met hoeveel personen u wilt komen en wie uit het­zelfde huis­hou­den komt zodat wij ook daar de kerk volgens RIVM-richt­lij­nen in kunnen richten.

De live­stream is overigens voor een ieder die belang­stel­ling heeft te volgen via kerk­dienstgemist.nl/stations/1431-Pro­tes­tantse-Ge­meen­te-Zalt­bom­mel en zal ook zon­dag 13 sep­tem­ber nog online zijn zodat de kin­de­ren zich­zelf ook nog even terug kunnen zien! Dus mocht u niet in de gelegen­heid zijn om zater­dag live in één van de twee kerken aanwe­zig te zijn, wees dan van harte welkom om ons via de live­stream te volgen.

Dankzij subsidies van de Van Voor­den­stich­ting, Jeugd en Muziek Bom­me­ler­waard, de ge­meen­te Zalt­bom­mel en de kerken in Zalt­bom­mel bie­den we de musical­be­le­ving gratis aan de kin­de­ren aan op 12 sep­tem­ber. De kosten per kind zijn echter door alle corona­maat­re­ge­len een stuk hoger dan verwacht.

Daarom vragen we alle kijkers, in de kerk én thuis, om een gift te doen. Daar­mee hopen we ook een bedrag over te kunnen hou­den om ‘ná Corona’, als we niet meer op anderhalve meter afstand hoeven te blijven, nóg een keer een musical­dag te or­ga­ni­se­ren. Dan kunnen ook alle kin­de­ren en fami­lie­le­den die we nu moeten teleurstellen wél mee doen.

Giften kunnen gegeven wor­den door overmaken op bankreke­ning NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. PG Zalt­bom­mel onder vermel­ding van ‘gift musical Esther’.

Details

datum: zater­dag 12 sep­tem­ber 2020
tijd: 18.30 uur
locatie: Hervormde kerk, Markt­plein 4 te Brakel
entree: gratis

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer