Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Achttien covid19-besmettingen klooster Assisi

gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020
foto: Wim Koopman
Achttien covid19-besmettingen klooster Assisi

Ook het beroemde klooster van de fran­cis­ca­nen in Assisi blijft niet gespaard van de corona­pan­de­mie. Nadat eer­der al acht novicen van het Sacro Convento di Assisi posi­tief had­den getest, wer­den maan­dag ook nog eens tien besmet­tingen vast­ge­steld bij de min­der­broe­ders conventuelen van het klooster.

Volgens woord­voer­der Enzo Fortunato van het klooster wer­den de novicen al meteen na de eerste indi­ca­ties van de andere kloos­ter­lingen geïso­leerd. Maar dat kon niet beletten dat ook anderen besmet raakten. Toch streven wij ernaar dat broe­ders van de ge­meen­schap hun engage­ment voort­zet­ten om te bid­den en pelgrims en toe­risten te verwel­ko­men die de Fran­cis­caanse basilieken willen bezoeken. Naast de maat­regelen die al van kracht waren, hebben wij extra vei­lig­heids­maat­re­ge­len geno­men.

(bron: Kerknet / SIR)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer