Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Parochie-quiz

Zaterdag 27 juni - 19.00 - online

gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2020

Op zater­dag 27 juni 2020 or­ga­ni­seert de H. Fran­cis­cus­paro­chie Bom­me­ler­waard een digitale quiz. Op een in­ter­ac­tie­ve en ludieke wijze sluit de Fran­cis­cus­paro­chie Bom­me­ler­waard zo haar seizoen af, dit omdat velen ac­ti­vi­teiten rondom de pa­ro­chie zijn gestopt. De quiz is bedoeld voor de hele familie, leden van koren, kosters, com­mu­ni­can­ten, vor­me­lin­gen eigen­lijk dus voor ie­der­een.

De quiz begint om 19.00 uur, zal ongeveer tot 20.30 uur duren en bestaat uit ver­schil­lende rondes met vragen en opdrachten. De vragen en opdrachten gaan van een creatieve selfie-opdracht, tot het raden van de bijbel-mimes van pastoor Roland Putman.

De quiz is ook speciaal voor de digibeet. We beginnen om 18.30 uur zodat we zeker weten dat ie­der­een het kan volgen. Voor wie dit de eerste keer betreft is er een tech­nische hulplijn aanwe­zig, die eventuele vragen over Zoom, YouTube en Whatsapp kan be­ant­woor­den. Omstreeks 19.00 uur beginnen we met de uitleg over de quiz en checken of ie­der­een alles heeft wat er nodig is.

Wij zorgen voor de online entourage, de offline entourage dient men te vezorgen, evenals voor de sfeer en gezellig­heid. Samen rond de buis krijgt zo een nieuwe bete­ke­nis. Om 20.00 uur ver­wach­ten we klaar te zijn met de quiz. Na de YouTube en de Zoom sluiten we af met een klein in­ter­ac­tief gebed. Na het gebed hopen we omstreeks 20.30 uur de win­naars bekend te maken en via Zoom gaan we nog gezellig ‘na-borrelen’, zowel met een drankje als met onze erva­ringen met deze quiz.

Aanmel­den

Aanmel­den kan via een online Google formulier. Deel­ne­mers moeten in het bezit zijn van een com­puter (of tablet) en een tele­foon met Whatsapp en in­ter­net.

Altijd prijs!

Na­tuur­lijk is quiz zon­der prijzen als een kerk zon­der kaarsen. Daarom hebben zijn er een aantal prijzen bedacht. De drie groepen, die de vragen en/of opdrachten het beste hebben beant­woord maken kans op: een klooster-qua­ran­tai­ne-verras­singspakket, een ‘meet&greet’ met pastoor Roland Putman of pastor Bertus Bus of een kin­der­bij­bel. Hiernaast ont­vangt ie­der­een na­tuur­lijk Gods zegen, veel gezellig­heid en vooral saam­ho­rig­heid - altijd prijs!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer