Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Herstart vieringen in coronatijd

‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

gepubliceerd: zondag, 31 mei 2020

Het verheugt ons dat de situatie rond de besmet­ting met het Corona-virus dermate verbeterd is, dat het weer moge­lijk is om samen te komen om Eucha­ris­tie te vieren. Het gevaar op besmet­ting is echter nog dermate groot dat de bis­schop­pen in nauw overleg met RIVM en ministerie vragen de nodige maat­regelen in acht te nemen!

I.v.m. het gevaar van de versprei­ding van het Corona­vi­rus en de maat­regelen waaraan ook de kerken zich moeten hou­den, kunnen er met ingang van 1 juni tot der­tig personen en vanaf 1 juli tot hon­derd mensen in de kerk, voor zover de capaci­teit en inrich­ting van de kerk dit toelaat.

Met ingang van 14 juni mag ook de Communie weer uit­gereikt wor­den.
Zeker tot 1 juli zullen de vie­rin­gen via YouTube uitgezon­den wor­den.

Concrete maat­regelen

Wat betekent dat voor u:

  1. Wilt u zeker zijn dat er plaats is, meldt u dan vooraf aan bij on­der­staan­de personen. Hierbij wordt gevraagd naar uw naam, tele­foon­num­mer en goede ge­zond­heid. Ook krijgt u dan een plaats­num­mer toegewezen. Deze opgave is óók be­lang­rijk wanneer er toch iemand besmet blijkt te zijn, want dan wordt u zo spoe­dig moge­lijk ingelicht!
  2. Samen zingen tij­dens de vie­ring is voorlopig niet moge­lijk
  3. I.v.m. de anderhalve meter afstand staat op de kerk­banken aange­ge­ven waar u kunt zitten. NB. leden van een huis­hou­den kunnen na­tuur­lijk bij elkaar zitten. Er moet telkens anderhalve meter vrijge­hou­den wor­den.
  4. Op de vloer staat de looprich­ting aange­ge­ven.
  5. Bij het Communie uitreiken dient afstand gehou­den te wor­den. Om dit te garan­de­ren zal er bij het Communie uitreiken ook geen fysiek contact zijn. Er zal een doorzich­tig scherm staan, waarachter de voor­gan­ger de Communie uitreikt middels een pincet. Het zal vreemd aanvoelen, maar we hopen dat het niet te storend is.
  6. Er zal geen collecte­schaal rond­gaan, maar uw bijdrage is van harte welkom.
    Een collecte­schaal staat bij de in/uitgang

Contact­personen

plaats contact­persoon tele­foon­num­mer
Alem Johan Toonen 06 - 5734 7129
Am­mer­zo­den Hans van Berkel 06 - 3893 4157
Hedel Géén vie­rin­gen, in ieder geval t/m au­gus­tus
Kerkdriel Henriette de Leeuw 0418 - 63 22 41
Rossum Bertha van Doorn 0418 - 512 340
Velddriel Hetti van Kessel 06 - 285 16 799
Zalt­bom­mel Tiny van Steen­bergen 06 - 3098 3236

Vie­rin­gen­over­zicht

Het vie­rin­gen­over­zicht voor juni en juli is weer gevuld!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer