Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Binvignat koororgel gerestaureerd

gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020

Begin vorige jaar is dit prach­tige his­to­rische orgel ge­schon­ken aan de Sint Martinus­kerk, door de pa­ro­chie Sint Joris uit Eindhoven. Na de over­plaat­sing bleek het nodig om enkele aanvullende werk­zaam­he­den uit te voeren voor een stabiele stem­ming.

Orgelmaker Menno Kaat heeft de nood­za­ke­lijke werk­zaam­he­den uitge­voerd en een nieuwe lesse­naar met ver­lich­ting gemaakt. Tenslotte heeft hij woens­dag 27 mei samen met onze vaste organist Endy Bogaerts het orgel gestemd.

De res­tau­ra­tie werd moge­lijk gemaakt door fi­nan­ciële steun van de van Voor­den stich­ting. Wij zijn hen daarvoor heel dank­baar.

Het orgel wordt gebruikt bij vie­rin­gen en concerten. Het is mooi dat het koororgel als ‘nieuw’ klinkt nu de corona beper­kingen vermin­de­ren en vie­rin­gen in juni weer beperkt moge­lijk zijn.

Meer in­for­ma­tie

Op 3 au­gus­tus had­den we al een bericht met foto­se­rie op deze web­si­te over het Binvignat koororgel:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer