Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Wereldlichtjesdag Zaltbommel

Zondag 9 december om 18.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 27 november 2012
Wereldlichtjesdag Zaltbommel

Jaar­lijks wordt iedere 2e zon­dag in de­cem­ber Wereldlichtjes­dag gehou­den. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nage­dach­te­nis aan overle­den en vermiste kin­de­ren. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al gele­den is. Verdriet om een kind dat wordt gemist kent geen verja­ring.

Wereldlichtjes­dag is interconfessioneel. Men­se­lijk leed houdt immers geen reke­ning met grenzen van bevol­kings­groepen. Jezus voor­liefde voor mensen, gaat altijd aller­eerst uit naar de arme, de weduwe en de wees. Zijn zorg is uni­ver­seel. Als pa­ro­chie willen we delen we in Jezus uni­ver­se­le zorg voor mensen. Pastor Schevers zal daarom namens de pa­ro­chie aanwe­zig zijn bij de vie­ring voor nazorg.

Wereldlichtjes­dag wordt in Zalt­bom­mel geor­ga­ni­seerd door Wilma van Steen­bergen en Esther van Duijnhoven. Daarbij verlenen keramist Michel Kuipers, zan­geres Miep Hofmans en organist Ton Nagel hun mede­wer­king.

De kerk is op zon­dag 9 de­cem­ber as. open vanaf 18.30 uur. Om 18.55 uur begint de ceremonie. Ie­der­een is van harte uit­ge­no­digd deze bij te wonen. Het aans­te­ken van de kaarsen op de handjes in het wolkenlicht van Michel Kuipers, en het noemen van de namen, in combinatie met ruimte voor stilte, gedichten, de warme stem van Miep Hofmans en de muziek van Ton Nagel biedt een plaats van herken­ning. Solidair wor­den door samen te dragen en te beleven dat we rond het verdriet en de liefde één kring vormen van medemen­se­lijk­heid.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer