Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

‘Rossum en Hurwenen in de Tweede Wereldoorlog’

Boek met getuigenissen van inwoners

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020

Ter gelegen­heid van 75 jaar be­vrij­ding is een nieuw boek samen­ge­steld met ge­tui­ge­nissen van inwoners van Rossum en Hurwenen over de Tweede Wereld­oor­log. Vanwege de corona­cri­sis wordt gezocht naar nieuwe manieren om het boek te ver­sprei­den.

Rossum en Hurwenen

De twee dorpen Rossum en Hurwenen lagen aan het eind van de Tweede Wereld­oor­log in de frontlinie. Veel oudere inwoners hebben daar nog volop her­in­ne­ringen aan. Zij hoor­den de V1’s overvliegen, weten nog hoe ze de mijnenvel­den kon­den ontwijken en her­in­ne­ren zich hoe zwaar het was te moeten evacueren. Hoe was het om te leven in oorlogs­tijd?

In dit boek staan op inter­views gebaseerde verhalen. Enkele verhalen kon­den wor­den ge­pu­bli­ceerd nadat er met nabe­staan­den werd ge­spro­ken. Daar­naast zijn er frag­menten van een dag­boek uit die tijd ge­pu­bli­ceerd. Zo zijn de belevenissen van velen vast­ge­legd voor ie­der­een die er kennis van wil nemen.

Uitgave van de dorpsra­den

Het boek is een uitgave van de dorpsra­den van Rossum en Hurwenen. Vanaf vrij­dag 1 mei 2020 wordt het 130 pagina’s tellende boek gratis aan de bevol­king van Hurwenen en Rossum aangebo­den. Geïn­te­res­seerde inwoners kunnen zich nu via inteke­ning op de web­si­tes van de beide dorpsra­den mel­den. Belang­stel­len­den van buiten de dorpen kunnen zich even­eens op de web­si­tes van de dorpsra­den aanmel­den.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer