Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het Weihnachts-Oratorium

Zaterdag 15, maandag 17 en zaterdag 22 december

gepubliceerd: donderdag, 22 november 2012
Het Weihnachts-Oratorium

Ook dit jaar organiseert de Stichting Maartens­kerk­mu­ziek onder de titel ‘Het Weih­nachts-Oratorium vóór en dóór de Bom­me­ler­waard’ in december een veelzijdig project rond dit indruk­wek­kende werk van Johann Sebastian Bach. Dit in de Sint-Maartens­kerk te Zaltbommel.

Weih­nachts-Oratorium

Het Weih­nachts-Oratorium componeerde Bach voor de kersttijd van 1734/1735. Het is opgebouwd uit zes cantates, elk een aspect van het kerst­feest belichtend. Arie Hoek, dirigent en artistiek leider, vertelt in zijn toelichting op het Oratorium hierover:

‘U moet zich voorstellen, dat Kerstmis in de 18e eeuw uitbundig werd gevierd. In de voor­be­rei­dingstijd voor Kerstmis, de advent, klonk er maar mondjesmaat muziek. De teneur was ingetogen en enigszins sober. Maar als dan het kerst­feest aanbrak, dan leek de muziek niet meer te stoppen. Het ging maar door. Het één nog mooier en indruk­wek­kender dan het ander. De feestelijke kerst­mu­ziek werd zelfs niet afgebroken door de jaarwisseling. Nee, in de tijd van Bach duurde de kersttijd tot 40 dagen na Kerstmis, tot begin februari dus. Ondanks dat de zes cantates een eenheid vormen, klonken deze op de ver­schil­lende feestdagen van het kerst­feest...’.

Nadrukkelijk is geprobeerd dit prachtige Oratorium toegankelijk te maken voor iedereen. Voor jong en oud, het geoefende en het minder geoefende oor. Dit heeft geleid tot het voor­be­rei­den van een drietal ontmoetingen, elk met een eigen karakter. Dit alles in de monumentale Sint-Maartens­kerk te Zaltbommel. Sinds vele eeuwen klinkt hier vocale kerk­mu­ziek en komt deze onveranderlijk tot haar recht. Al met al een uit­no­di­gende omgeving.

Zaterdag, 15 december

Op zaterdag, 15 december, aanvang 16.30 uur (vrij entree) vindt het Weih­nachts-Oratorium voor iedereen plaats. Iedereen, die graag de koralen wil zingen en geïn­te­res­seerd is in de achtergronden van dit magistrale werk van Bach, van harte welkom! Dirigent Arie Hoek is het gegeven op een bijzonder boeiende wijze te spreken over Bach en zijn composities. Hij voert u mee in de wereld van Bach en licht de achtergronden van het Oratorium toe. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de betekenis van de kerk­mu­ziek, de historische context en de waarde van deze muziek in onze tijd. Zelf zingt u de koralen vierstemmig in het Duits. Organist Hugo Bakker begeleidt u daarbij. Moeilijk... ? Welnee, iedereen kan en mag meedoen!

Maandag 17 december

Op maandag, 17 december, aanvang 17.30 uur het Weih­nachts-Oratorium voor de leerlingen van basisscholen uit de Bom­me­ler­waard en daarbuiten. Dit ter afsluiting van het educatie­pro­ject, dat al eerder van start ging. Voorgaande jaren een geweldig succes. Het gaat om een verkorte versie van het Oratorium. De leerlingen zingen de ingestudeerde koralen in het Duits. Organist Hugo Bakker en het projectkoor Cappella Sint-Maarten verlenen hun mede­wer­king. Het wordt een heus concert. Al met al belooft het ook een leerzame en een beetje spannende verkenningstocht te worden in de wereld van de klassieke kerk­mu­ziek. De burge­mees­ter van de gemeente Zaltbommel, dhr. A. van den Bosch, zal deze bijzondere bijeenkomst openen.

Zaterdag 22 december

Op zaterdag, 22 december, aanvang 20.00 uur het absolute hoogtepunt van het project, het indruk­wek­kende Weih­nachts-Oratorium. De klokken van de prachtige Sint-Maartens­kerk heten u op die avond welkom. Vanaf de feestelijke inzet van het ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!’ ... met trompetgeschal en paukenslag, tot aan het slotkoraal ontvouwt zich het geboorteverhaal van Christus.

Het Weihnachts-Oratorium

Aan dit concert werken mee

 • Cappella Sint-Maarten
  Een projectkoor, waarvan de geschoolde en geoefende zangers op hoog niveau presteren.
 • Jongenskoor Rivierenland en Rijnmond
  De jongens zingen tijdens het concert de koralen mee. Het geeft de koorklank extra glans. Dit nog jonge koor heeft al een behoorlijke staat van dienst en trad ook met succes in het buitenland op.
 • Concerto d’Amsterdam
  De orkestleden spelen uit overtuiging op historische instrumenten. Zij zien dit als essentieel bij de uitvoering van muziek uit de 17e, 18e en 19e eeuw.
 • Voorts de pro­fes­sio­nele solisten Hieke Meppelink, sopraan; Sylvia van der Vinne, alt; Mitchell Sandler, bas en Nico van der Meel, tenor.
 • Arie Hoek is dirigent en heeft tevens de algemene artistieke leiding.

Vier van zes cantates

Het volledige Oratorium bestaat uit zes cantates, waarvan er vier - met een korte onderbreking van een pauze - ten gehore worden gebracht:

cantate I: ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! ...’
bestemt voor de eerste kerstdag,
de aan­kon­di­ging van de geboorte van Christus (Lukas 2 : 2-7);
cantate II: ‘Sinfonia’
voor de tweede kerstdag,
de bekendmaking aan de herders (Lukas 2 : 8-14);
cantate III: ‘Herrscher des Himmels’
voor de derde kerstdag,
de herders gaan op weg (Lukas 2 : 15-20);
(cantate IV: ‘Fallt mit Danken’
voor het nieuwjaar,
het feest van de naamgeving (Lukas 2 : 21);)
(cantate V: ‘Ehre sei dir, Gott’
voor de zondag na het nieuwjaar,
het eerste deel van het verhaal van de Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2 : 1-6);)
cantate VI: ‘Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben’,
zondag epifanie,
het vervolg van het verhaal van de Wijzen (Mattheus 2 : 7-12).

Welkom voor iedereen

Klinkt deze aan­kon­di­ging van het Weih­nachts-Oratorium u als muziek in de oren? Of bent u gewoon benieuwd naar een bijzondere muzikale en/of spirituele ervaring? Bent u nog nooit in de Sint-Maartens­kerk geweest of juist wel en weet u de ambiance van deze prachtige kerk te waarderen?

Om welke per­soon­lijke redenen dan ook, u bent allen van harte welkom!

De uitvoeringen van 15 en 17 december zijn vrij toegankelijk (uw gift wordt op prijs gesteld). De entreeprijs voor het concert op 22 december bedraagt € 30,00. In dit bedrag is mede begrepen een pro­gram­maboekje en een consumptie tijdens een informeel samenzijn na afloop. Tevens draagt u daarmee bij aan het mogelijk maken van het totale project, waaronder het educatie­pro­ject leerlingen basisscholen.

Kaarten voorverkoop

De kaarten zijn verkrijgbaar bij: Fotolux, Gamerschestraat 20; Sigarenspeciaalzaak Leijdens, te Zaltbommel en The Readshop, Raadhuis­plein 10, te Hedel. Tevens in de Sint-Maartens­kerk bij de uitvoeringen op 15 en 17 december en voor­af­gaande aan het concert op 22 december.

U kunt uw kaarten ook verkrijgen via: infomaartens­kerk­mu­ziek@planet.nl onder vermelding van naam, adres en het aantal kaarten. Na betaling op bankrekeningnr. 1241.81.759 t.n.v. Stichting Maartens­kerk­mu­ziek, onder vermelding van naam en adres wordt u het bestelde per omgaande toegezonden.

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, kunt u mailen: p.v.d.zalm@kpnplanet.nl

Voor meer informatie over de Stichting Maartens­kerk­mu­ziek kunt u terecht op: www.maartens­kerk­mu­ziek.nl

Het Weihnachts-Oratorium

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer