Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kerkelijke uitvaart en gebeds- of zegenmomenten

gepubliceerd: maandag, 20 april 2020

Omdat wij veel vragen krijgen over de moge­lijk­he­den die er nu zijn voor het hebben van een ker­ke­lijke uit­vaart of andere gebeds-of zegen­mo­menten hebben wij onderstaand over­zicht gemaakt.

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met pastoor Roland Putman of het se­cre­ta­riaat:

In ver­band met de maat­regelen rondom het Corona­vi­rus zijn ker­ke­lijke uit­vaar­ten-en/of avond­waken ingekort tot 30 minuten en mogen er maximaal 30 personen (inclusief be­ge­lei­ding) aanwe­zig zijn. Vanwege de tijd en het beperkte aantal mensen, is er prak­tisch alleen CD muziek moge­lijk (twee stukken).

U zult begrijpen dat vanwege de afstand er ook geen communie uit­gereikt kan wor­den.

Onze pa­ro­chie biedt de on­der­staan­de moge­lijk­he­den:

  • Uitvaart­dienst in de kerk
  • Uitvaart­dienst in het crematorium
  • Absoute op de begraaf­plaats (ritueel waarbij de lijk­baar wordt be­spren­keld met wij­wa­ter en bewierookt, onder het uit­spre­ken van be­ge­lei­dende gebe­den en een per­soon­lijk woord)
  • Avond­wake
  • Wanneer iemand geen ker­ke­lijke uit­vaart heeft bie­den wij de moge­lijk­heid om in ieder geval een mis voor hem/haar te laten lezen en/of een ge­dach­te­nis­kruisje voor hen te laten maken

In ieder geval is er de ruimte om tij­dens bo­ven­staande momenten, via live­stream, opnames of het maken van foto’s beel­den van het afscheid te bewaren en/of met een grotere kring te delen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer