Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Palmpasen

Blog van Bertus Bus

gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2020
foto: Wim Koopman
Bertus Bus - 2 juni 2018
Bertus Bus - 2 juni 2018

Op fees­te­lij­ke wijze wordt Jezus door een grote menigte binnen­ge­haald in Jeru­za­lem. Ze roepen: ‘Hosanna’, ‘Zoon van David’ en wuiven met palm­tak­ken. Maar opgehitst door be­stuur­ders van de kerk en het land, zullen ze iets later massaal ‘kruisig Hem’ schreeuwen. En laten ze een mis­da­diger vrijuit gaan.

Het is niet alleen de menigte die snel omzwaait van ‘hosanna’ naar ‘kruisig hem.’ Ook Pilatus wikt zijn kansen en wast zijn han­den in onschuld. En Petrus, zelfs hij, is niet zo rotsvast als hij tot drie maal toe zegt Jezus niet te kennen. De bijbel is er open­har­tig in. Het is niet een­vou­dig om vastbera­den te zijn. We willen het graag, maar het komt er niet altijd van.

Ook al voel ik dat het niet goed is om te wijzen naar anderen, toch ga ik vaker mee met ‘ie­der­een zegt het’. De hoogste tijd om naar mijn manier van doen te kijken. Juist in deze tijd wordt dui­de­lijk dat we niet kunnen door­gaan zoals we het altijd hebben gedaan. Een mooie gelegen­heid om, als dat nodig is, onze inner­lijke hou­ding te ver­an­de­ren. Door de huive­ringwekkende erva­ring van de corona­cri­sis zie je dat er steeds meer aan­dacht is voor elkaar.

Onze hel­den zijn de mensen in de zorg. Maar ook de weten­schappers die alles in het werk stellen om een vaccin te vin­den en een geschikte therapie. En dan al die mensen die genoopt zijn om binnen te blijven zodat ver­dere versprei­ding kan wor­den beheerst. Wij allen zijn uit­ge­no­digd om dit voor elkaar te doen. In deze tijd en hope­lijk ook hierna, zijn we aangewezen op de basis­prin­ci­pes om elkaar te dienen in liefde. Dat kan betekenen dat we dichter en intenser met elkaar gaan leven. Dat we meer van mekaar zullen moeten verdragen.

Wat zou het goed zijn als de opgelegde afstand juist een grotere nabij­heid doet groeien. Een gevoel dat we elkaar echt nodig hebben. Een herontdek­king hoeveel we voor elkaar mogen betekenen. Laten we vastbera­den zijn, onze ogen open hou­den, onze geest scherpen. En beginnen te gaan als mensen die het symbool zijn van kracht, puur­heid en moed. En daar­mee niet ophou­den. Dan zal er iets moois gebeuren. Daar krijgt de wereld een nieuw gezicht van. En dat is nodig.

Pastor Bertus Bus

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer