Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Tijd van het goede

Blog van Bertus Bus

gepubliceerd: maandag, 23 maart 2020

Op de meest on­ver­wachte plaatsen wor­den figuur­lijk vitamines aangemaakt: bij een exclusief restaurant wor­den de diners die bestemd waren voor een grote bij­een­komst uitge­deeld aan buurtbewoners. De Grote Aak waar ik tot voor kort voor een lage prijs kon eten, en dat vrijwel geheel op vrij­wil­li­gers draait, biedt nu de moge­lijk­heid om de warme maal­tijd op te halen. Waar dat niet kan zal het thuis bezorgd wor­den.

Soms gaat het er om dat een hele groep geholpen wordt, dikwijls is het een gebaar dat mensen doet glimlachen. Op heel veel manieren doen mensen in deze tijd spon­taan het goede. Dat is voor mij God in het alle­daag­se ervaren. En die herkennen als liefde. Zo helpen mensen mee om de voorraad liefde op deze aarde te ver­gro­ten. God is en blijft ondanks alle onzeker­heid de dragende kracht in mijn leven, dat ervaar ik telkens weer opnieuw.

Hij wil iets met mij, met u, met ons. Maar wat en hoe? Roger Schutz, de stichter van de oecu­me­nische ge­meen­schap in Taizé waar vele jon­ge­ren samen­ko­men, zei daarover: ‘Het geloof is een heel een­vou­dig, onmis­baar ver­trouwen op God, dat steeds weer opwelt in ons leven. Als we ons durven toe­ver­trou­wen aan God, aan zijn Geest van liefde, zullen we de vreugde vin­den die van onrust naar ver­trouwen leidt. En we zullen bid­den: heilige Geest, help ons om ons steeds weer tot U te keren. Wij vergeten zo vaak dat U in ons woont, dat U het bent die in ons bidt en in ons liefhebt.’

God ervaren betekent: ervaren dat diens Geest en schep­pings­kracht levend is in alles wat bestaat en in alle mensen: dat wij, door al onze verschillen heen, dankzij die ene, Geest (van liefde), één zijn, uit dezelfde verlangens gemaakt. Gods schep­pen­de Geest, werkt in ieder van ons. Ook in mensen die het woord God niet in de mond nemen, maar spreken over Eenheid, Liefde, Ge­rech­tig­heid, Vrede. Duide­lijk is dat we samen heel wat aankunnen. Laten we dat goede vast­hou­den, koes­te­ren, door­ge­ven en vermeer­de­ren.

Pastor Bertus Bus

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer