Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart

gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020

Op woens­dag 18 maart or­ga­ni­se­ren MissieNeder­land, de Raad van Kerken in Neder­land, de Evan­ge­lische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Natio­naal Gebed. Dit in ver­band met de we­reld­wijde uitbraak van het corona­vi­rus.

Met deze dag willen de organi­sa­ties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerust­heid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tij­den zorgdraagt voor anderen.

De Dag van Natio­naal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een live­stream op de web­si­te waar u meer kunt lezen over het ini­tia­tief. Ook is er ma­te­ri­aal te down­loa­den om in uw eigen geloofs­ge­meen­schap hieraan aan­dacht te beste­den.

Klokken van troost en hoop

Het Corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. Mensen raken ermee besmet, wor­den ziek en som­mi­gen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dage­lijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd wor­den, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzeker­heid een bood­schap van bemoe­diging, hoop en troost te ver­sprei­den, roept de Raad van Kerken in Neder­land op om de ko­men­de drie woens­da­gen van 19.00 - 19.15 uur de kerk­klok­ken te lui­den. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal ini­tia­tief van de Oud-Katho­lie­ke Paradijs­kerk in Rotter­dam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbin­den over de grenzen van sociaal isole­ment heen. Ook roepen de kerken daar­mee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de ge­zond­heid en vei­lig­heid van mede­mensen.

De kerken van Am­mer­zo­den, Velddriel, Kerkdriel en Zalt­bom­mel hebben aange­ge­ven dat ze meedoen met klokkenlui­den!

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woens­dag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer