Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oecumenische bijbelbijeenkomsten

5, 12 en 19 november 2012

gepubliceerd: maandag, 22 oktober 2012
Oecumenische bijbelbijeenkomsten

In no­vem­ber 2012 zijn er weer drie oecu­me­nische bij­een­komsten van gesprek en ont­moe­ting, geor­ga­ni­seerd door de Pro­tes­tantse Ge­meen­te en de Sint Martinus­paro­chie te Kerkdriel.

Data:
maan­dag­avond 5, 12 en 19 no­vem­ber 2012
Tijd:
20.00 - 22.00 uur
Plaats:
grote zaal van het pa­ro­chie­cen­trum, Hertog Arnold­straat 57 B, Kerkdriel
Voor wie:
Ie­der­een is van harte welkom, ook wie niet alle drie de avon­den kan bijwonen.
Be­ge­lei­ding:
Dominee M. Baan en pastor J. Vriesema.
Kosten:
Aan deelname zijn geen kosten verbon­den.

Al weer enkele jaren is het de gewoonte om in de maand no­vem­ber samen te komen rond het boek dat katho­lie­ken en pro­tes­tan­ten aan elkaar bindt: de Bijbel.

Die bij­een­komsten zijn een samen­gaan van luis­te­ren en spreken, van geïn­for­meerd wor­den en je eigen gedachten onder woor­den proberen te brengen.

Dit jaar gaan de bij­een­komsten over de Psalmen, hon­derd en vijf­tig lie­de­ren met een uit­een­lo­pende inhoud en lengte.

Veel pro­tes­tan­ten zijn met de Psalmen ver­trouwd. Het is voor hen bijna “dage­lijkse kost”. Katho­lie­ken staan meestal wat ver­der van de Psalmen af; zelfs in de liturgie heeft men vaak moeite de taal van de psalmen te verstaan.

In drie bij­een­komsten willen we met elkaar de psalmen verkennen en zoeken wat ze mensen van nu te zeggen hebben.

  1. In de eerste bij­een­komst gaan we in op de ge­schie­de­nis van de psalmen, we kijken ook naar de psalmen als literatuur – wat voor soorten psalmen zijn er - en we krijgen een beeld van hoe de psalmen hebben gefunc­tio­neerd in de joodse ere­dienst.
  2. In de tweede bij­een­komst kijken we naar hoe de psalmen func­tio­ne­ren in de pro­tes­tantse ere­dienst en in de katho­lie­ke ere­dienst. Wat dit laatste betreft maken we kennis met het getij­den­ge­bed.
  3. In de derde bij­een­komst gaan we met een concrete psalm aan de slag. We ont­dek­ken dat er vele psalm­ver­ta­lingen en –her­ta­lin­gen zijn, en we proberen ook zelf een psalm te (her)schrijven.

De deel­ne­mers wordt wel gevraagd een Bijbel (bij voor­keur de “Nieuwe Bijbel Vertaling”) mee te nemen naar de bij­een­komsten.

In ver­band met de organi­sa­tie wordt aanmel­ding erg op prijs gesteld (maar is niet verplicht!).

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer