Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Sfeervolle Allerzielenbijeenkomst Virieusingel

Kruisbeeld begraafplaats gezegend

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2019

Op zon­dag­mid­dag 3 no­vem­ber 2019 vond de jaar­lijkse Aller­zie­len­vie­ring plaats op de begraaf­plaats aan de Virieu­sin­gel onder lei­ding van Tiny van Steen­bergen en Martien van Iersel. Gerard Gijbels speelt al meer dan vijf jaar op zijn doedel­zak passende muziek.

Ondanks de regen was het een goedbe­zochte sfeer­volle bij­een­komst waarbij alle over­le­de­nen vanaf 3 no­vem­ber 2018 met namen genoemd zijn. Pater Bertus Bus heeft tij­dens de bij­een­komst het prach­tig gerestaureerde kruis­beeld gezegend.

De beheer­der en tuinman zetten zich in voor een ver­zorgde en een goed onder­hou­den begraaf­plaats. Waar nabe­staan­den rust en troost vin­den bij het graf van een dier­ba­re. Naast het begraven van overle­den pa­ro­chi­anen zijn er ook moge­lijk­he­den om na een crematie de as op onze begraaf­plaats te plaatsen. Dat kan in de urnenmuur of urnenkel­dertjes. Bij de urnenkel­dertjes is meer ruimte voor een per­soon­lijke attentie, bv een bloemetje.

Bent u recht­heb­bende van een graf dan kan een asbus van een dier­ba­re ook in het be­tref­fen­de graf bijge­plaatst wor­den. Tenslotte is ook het verstrooien van as op het verstrooi­veldje moge­lijk. Dit alles kan alleen in overleg met mij als beheer­der van de begraaf­plaats.

Anton Klijmij, beheer­der R.K. begraaf­plaats Zalt­bom­mel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer